Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Zebranie OSP

Wszystkich uczestników zebrania oraz zaproszonych gości powitał Pan Marek Jermakowicz, który został wybrany na przewodniczącego zebrania. Po odczytaniu porządku zebrania zostały przedstawione sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za 2014 rok. Raport Komisji Rewizyjnej przedstawił Mateusz Staś. Po złożonych sprawozdaniach zostały przedstawione plany na rok bieżący – remont wjazdu do garażu, ocieplenie sufitu, zorganizowanie Dnia Strażaka  dla wszystkich jednostek z terenu gminy Murów, który został zaplanowany na 02 maja br. w Grabczoku  oraz za pośrednictwem naszej podstrony sołectwa Grabczok przekazywania informacji  z bieżących działań naszej jednostki. Poprzez jawne głosowanie udzielono absolutorium. Zgłoszono wniosek w sprawie hydrantów w naszej miejscowości (przegląd techniczny, itp.).  Zostały podjęte trzy uchwały w sprawach 1). Remontu strażnicy, 2). Podniesienia stawki składkowej z 10 zł na 30 zł, 3). Wniosek o hydrantach. W wolnych dyskusjach omawiano możliwość przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP dla naszych druhów. 
Były również  podziękowania…  podziękowania  za  pomoc, wsparcie i dobrą współpracę, które  skierowane zostały do Wójta Gminy Murów Pana Andrzeja Puławskiego, Pana Damiana Czaja ZOSPKP w Murowie, Pana Ryszarda Kowalskiego – opiekun KM NSP Opole oraz dla  Pana Przemysława Wienke – pracownik UG ds. OSP w Murowie. Na zakończenie  dla wszystkich uczestników został przygotowany drobny poczęstunek.

Fotorelacja:

Zebranie OSP_Grabczok2015 (1).jpeg Zebranie OSP_Grabczok2015 (2).jpeg Zebranie OSP_Grabczok2015 (3).jpeg Zebranie OSP_Grabczok2015 (4).jpeg