Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Dokumenty dot. oświaty

Wzory dokumentów do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

DOCDofinansowanie informacja.doc
XLSformularz_2016 rok.xls
DOCOŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS.doc
DOCwniosek o dofinansowanie mlodocianego.doc
DOCZgloszenie zawarcia umowy z mlodocianym pracownikiem.doc