Urząd Gminy w Murowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skreślenie z rejestru wyborców obywatela UE nie będącego obywatelem polski

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 pok. nr 9
tel. (77) 4214034, 4270290, w. 110


Wymagane dokumenty:

 • kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 • wypełniony  wniosek o skreślenie z rejestru wyborców

Opłaty: brak

Termin załatwienia sprawy: na bieżąco

Tryb odwoławczy: Sąd Rejonowy w Kluczborku


Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz.754, 1000, 1349),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r . w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz.941 z późn. zm.)

Metryczka
 • wytworzono:
  24-10-2016
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  24-10-2016 14:50
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  07-12-2018 13:43
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 760
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×