Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

AKTUALNOŚCI 2017

 • Informacja dot. wycinki drzew i krzewów

  info[1].jpeg

  Informacja dotycząca wycinki drzew/krzewów w związku z wejściem w życie ustawy  z dnia 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. Poz. 2249): Gmina Murów w całości położona jest na terenie utworzonego w 1999 r. Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 08.05.2006 r. w sprawie Strobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1136) i podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o ochronie przyrody wprowadzono na obszarze parku zakaz  likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 20-02-2017 10:44
 • Apel do mieszkańców ws. grypy ptaków (HPAI),

  SKMBT_C22417011810151.jpeg Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 20-02-2017 10:15
 • Konkurs pn. "Inicjatywy społeczne"

  Grafika.jpeg

  Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza organizacje pozarządowe (NGO) oraz osoby fizyczne z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie pn. „Inicjatywy społeczne”. Ideą i głównym celem konkursu jest zachęcenie do realizowania działań oraz inicjatyw wspierających lokalne społeczności.  Pula nagród przeznaczona dla zwycięzców to aż 3 tyś zł. Najlepsze inicjatywy zostaną wyłonione w plebiscycie internetowym, który potrwa do 30.IV.2017 r.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 16-02-2017 13:50
 • Prezentacja naszych sołectw podczas spotkania liderów odnowy wsi

  Spotkanie liderów odnowy wsi_luty2017(9).jpeg

  Podczas dwudniowego spotkania liderów odnowy wsi w Grodźcu w dniach 10 i 11.02.2017 r. sołectwo Nowe Budkowice zaprezentowało projekt zagospodarowania zielonego zakątka wsi – UZKA, natomiast Zagwiździe, jako Najpiękniejsza Wieś Opolska roku 2015 było przedmiotem dobrych praktyk podczas wykładu dr Krzysztofa Badora. Fotorelacja ze spotkania w dalszej części ogłoszenia.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 15-02-2017 08:49
 • Oświadczenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ws. wycinki drzew i krzewów

  logo_wuoz.jpeg

  W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. (dz.U. z 2016r., poz. 2249) informuję, że zgodnie z pismem Generalnego Konserwatora Zabytków, przy podejmowaniu decyzji na temat wycinki drzew i krzewów z obszarów wpisanych do rejestru zabytków nadrzędnymi pozostają zapisy art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, mówiące o tym ,że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszania substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 14-02-2017 08:22
 • Portal Ogłoszeń ARiMR

  arimr.jpeg

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) planuje z dniem 18.03.2017 r. uruchomić Portal Ogłoszeń ARiMR, który ma służyć realizacji zasady konkurencyjności przy wyborze dostawców usług, towarów i robót. Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej przyznawanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 14-02-2017 07:56
 • Konkurs dla rolników "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

  Logo_krus.jpeg

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy ogłosiła XV edycję Ogólnokrajowego Konkursu dla rolników "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Więcej informacji w dalszej części ogłoszenia.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 13-02-2017 08:45
 • Ogłoszenie

  info[1].jpeg

  Wójt Gminy Murów zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „ Zakup i wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV”. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 2901.2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy). Kompletne oferty zawierające formularz oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22.02.2017 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 09-02-2017 11:36