Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

AKTUALNOŚCI 2017

 • Osiągnięcia dzieci z Przedszkola Publicznego w Starych Budkowicach w I półroczu roku szkolnego 2016/2017

  Jesteśmy tacy sami - Integracja w oczach dziecka.jpeg

  W Przedszkolu Publicznym w Starych Budkowicach bardzo duży nacisk kładziony jest na pracę z dzieckiem zdolnym, na rozwijanie jego talentu, zainteresowań światem sztuki. Prace dzieci wysyłane są na Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne. W dalszej części ogłoszenia prezentujemy niektóre ze wspomnianych prac konkursowych.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 27-02-2017 12:47
 • Apel Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

  Logo_krus.jpeg

  Oddział Regionalny KRUS w Opolu kieruje do rolników apel pt. "Pracuj na trzeźwo", informując m.in., iż wypadek przy pracy po spożyciu alkoholu lub środków odurzających jest winą umyślną poszkodowanego i pozbawia go prawa do świadczeń odszkodowawczych. Więcej informacji w załączonym piśmie w dalszej części ogłoszenia.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 23-02-2017 09:14
 • Informacje dla rolników ubezpieczonych w KRUS

  Logo_krus.jpeg Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) informuje o szeregu zmian wynikających z nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. poz. 2043). Nowelizacja weszła w życie 31.12.2016 r. wprowadzając zmianę w brzmieniu art. 5b ww. ustawy. W załączonym pliku elektronicznym przekazujemy Państwu wszystkie niezbędne informacje wynikające ze wspomnianej nowelizacji.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 23-02-2017 08:28
 • Informacja dot. wycinki drzew i krzewów

  info[1].jpeg

  Informacja dotycząca wycinki drzew/krzewów w związku z wejściem w życie ustawy  z dnia 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. Poz. 2249): Gmina Murów w całości położona jest na terenie utworzonego w 1999 r. Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 08.05.2006 r. w sprawie Strobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1136) i podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o ochronie przyrody wprowadzono na obszarze parku zakaz  likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 20-02-2017 10:44
 • Apel do mieszkańców ws. grypy ptaków (HPAI),

  SKMBT_C22417011810151.jpeg Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 20-02-2017 10:15
 • Konkurs pn. "Inicjatywy społeczne"

  Grafika.jpeg

  Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza organizacje pozarządowe (NGO) oraz osoby fizyczne z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie pn. „Inicjatywy społeczne”. Ideą i głównym celem konkursu jest zachęcenie do realizowania działań oraz inicjatyw wspierających lokalne społeczności.  Pula nagród przeznaczona dla zwycięzców to aż 3 tyś zł. Najlepsze inicjatywy zostaną wyłonione w plebiscycie internetowym, który potrwa do 30.IV.2017 r.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 16-02-2017 13:50
 • Prezentacja naszych sołectw podczas spotkania liderów odnowy wsi

  Spotkanie liderów odnowy wsi_luty2017(9).jpeg

  Podczas dwudniowego spotkania liderów odnowy wsi w Grodźcu w dniach 10 i 11.02.2017 r. sołectwo Nowe Budkowice zaprezentowało projekt zagospodarowania zielonego zakątka wsi – UZKA, natomiast Zagwiździe, jako Najpiękniejsza Wieś Opolska roku 2015 było przedmiotem dobrych praktyk podczas wykładu dr Krzysztofa Badora. Fotorelacja ze spotkania w dalszej części ogłoszenia.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 15-02-2017 08:49
 • Oświadczenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ws. wycinki drzew i krzewów

  logo_wuoz.jpeg

  W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. (dz.U. z 2016r., poz. 2249) informuję, że zgodnie z pismem Generalnego Konserwatora Zabytków, przy podejmowaniu decyzji na temat wycinki drzew i krzewów z obszarów wpisanych do rejestru zabytków nadrzędnymi pozostają zapisy art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, mówiące o tym ,że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszania substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 14-02-2017 08:22