Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

AKTUALNOŚCI 2017

 • Prezentacja naszych sołectw podczas spotkania liderów odnowy wsi

  Spotkanie liderów odnowy wsi_luty2017(9).jpeg

  Podczas dwudniowego spotkania liderów odnowy wsi w Grodźcu w dniach 10 i 11.02.2017 r. sołectwo Nowe Budkowice zaprezentowało projekt zagospodarowania zielonego zakątka wsi – UZKA, natomiast Zagwiździe, jako Najpiękniejsza Wieś Opolska roku 2015 było przedmiotem dobrych praktyk podczas wykładu dr Krzysztofa Badora. Fotorelacja ze spotkania w dalszej części ogłoszenia.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 15-02-2017 08:49
 • Oświadczenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ws. wycinki drzew i krzewów

  logo_wuoz.jpeg

  W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. (dz.U. z 2016r., poz. 2249) informuję, że zgodnie z pismem Generalnego Konserwatora Zabytków, przy podejmowaniu decyzji na temat wycinki drzew i krzewów z obszarów wpisanych do rejestru zabytków nadrzędnymi pozostają zapisy art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, mówiące o tym ,że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszania substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 14-02-2017 08:22
 • Portal Ogłoszeń ARiMR

  arimr.jpeg

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) planuje z dniem 18.03.2017 r. uruchomić Portal Ogłoszeń ARiMR, który ma służyć realizacji zasady konkurencyjności przy wyborze dostawców usług, towarów i robót. Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej przyznawanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 14-02-2017 07:56
 • Konkurs dla rolników "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

  Logo_krus.jpeg

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy ogłosiła XV edycję Ogólnokrajowego Konkursu dla rolników "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Więcej informacji w dalszej części ogłoszenia.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 13-02-2017 08:45
 • Ogłoszenie

  info[1].jpeg

  Wójt Gminy Murów zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „ Zakup i wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV”. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 2901.2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy). Kompletne oferty zawierające formularz oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22.02.2017 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 09-02-2017 11:36
 • XXIV Sesja Rady Gminy Murów

  paragraf sesja[1].jpeg

  W czwartek 09.02.2017 r. o godz.10:00 w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagwiździu nad remizą OSP odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Murów.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 02-02-2017 08:54
 • Szkolenia w związku z ogłoszonymi naborami wniosków LGD Stobrawski Zielony Szlak

  szkolenia.jpeg Zarząd Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza każdą osobę zainteresowaną złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonych naborów (nabory nr 3/2017-8/2017), do udziału w jednym z organizowanych szkoleń w dniach 13.02. oraz 15.02.2017 r. Chęć udziału należy zgłaszać do dnia 10.02.2017 r. do godz. 12.00 na załączonym formularzu zgłoszeniowym, przesyłając maila na adres: lgd@stobrawskiszlak.pl lub osobiście dostarczając do siedziby Biura.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 06-02-2017 12:54
 • Nabór nr 8/2017 dot. przedsięwzięcia 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań

  LGD stobrawski.jpeg

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak  ogłosił nabór w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020 dla przedsięwzięcia  2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań. Termin składania wniosków: od 20.02.2017 r. do 06.03.2017 r.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 06-02-2017 12:45