Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

AKTUALNOŚCI 2017

 • Wyniki otwartego konkursu - sport

  info[1].jpeg

  W dniu 31 stycznia 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Murów na 2017 rok pt. „Organizowanie zawodów i rozgrywek piłki nożnej drużyn z Gminy Murów, rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego, organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych integrujących środowisko lokalne, upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu”.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 03-02-2017 11:02
 • Konkurs na prace "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" - IX edycja

  PW_logo.jpeg

  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 03-02-2017 10:40
 • Laur Umiejętności i Kompetencji 2017

  LaurUmiejętności iKompetencji2017 (3).jpeg

  W ubiegły piątek, 27.01.2017 r. podczas uroczystej gali Laurów w filharmonii opolskiej, Wójt Gminy Murów, p. Andrzej Puławski został uhonorowany Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Rokrocznie Opolska Izba Gospodarcza nagradza menedżerów, firmy i instytucje, które przyczyniają się rozwoju regionu i jego dobrego wizerunku. Wójt Gminy Murów został nagrodzony m.in. za inicjowanie współpracy z przedsiębiorstwami i zakładami pracy, wspierając ich rozwój.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 31-01-2017 14:03
 • Wyniki otwartego konkursu

  info[1].jpeg

  Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w sprawie wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania  z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia na rok 2017: W dniu 24 stycznia 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia na rok 2017. Na realizację w/w zadania dotację w wysokości 130.000,00 zł. otrzyma Caritas Diecezji Opolskiej 45-010 Opole ul. Szpitalna 5a.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 31-01-2017 13:42
 • Marszałkowski Budżet Obywatelski

  !cid_part1_05070705_07030305@opolskie.jpeg Trzy miliony złotych wyniesie realizowany po raz pierwszy w naszym regionie Marszałkowski Budżet Obywatelski, który umożliwia mieszkańcom województwa opolskiego decydowanie o tym, na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami. Zadania z zakresu m.in. sportowego, kulturalnego, prospołecznego, turystycznego można zgłaszać od 13 lutego do 10 marca 2017 r. Więcej informacji w dalszej części ogłoszenia. 

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 27-01-2017 10:32
 • Ocena jakości wody w IV kwartale 2016 r.

  ocena _jakości_wody_Radomierowice_IV_2017.pdf.jpeg

  W związku z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) na podstawie sprawozdań z 24.08.2016 r. nr 1124-1125/W/S/OL/16 z badania jakości wody z 19.10.2016 r. wykonanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu na wodociągu publicznym Radomierowice stwierdza się, że woda w badanym zakresie jest przydatna do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w cyt. wyżej rozporządzeniu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 23-01-2017 13:15
 • Biuletyn Witryny Wiejskiej

  WitrynaWiejska_I_2017.jpeg Witryna Wiejska, portal dla społeczności lokalnych na terenach wiejskich poleca w tym miesiącu artykuł o inicjatywie mieszkańców wsi Stary Imielnik (woj. łódzkie), którzy wybudowali na działce przekazanej im przez gminę piec chlebowy wkomponowany w istniejącą, kamienną zabudowę. Ponadto w tym numerze poradnik dla organizacji pozarządowych o funduszach europejskich 2014-2020 na projekty z dziedziny kultury.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 23-01-2017 09:00
 • Ocena jakości wody w IV kwartale 2016 r.

  SKMBT_C22417011910310.pdf.jpeg

  W związku z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) na podstawie sprawozdań z 24.08.2016 r. nr 1124-1125/W/S/OL/16 z badania jakości wody z 19.10.2016 r. wykonanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu na wodociągu publicznym Budkowice Stare stwierdza się, że woda w badanym zakresie jest przydatna do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w cyt. wyżej rozporządzeniu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 19-01-2017 13:53