Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Archiwum 2017

 • Opolski Jarmark Folkloru w Kluczborku

  indeks.jpeg

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” organizuje VII Opolski Jarmark Folkloru na kluczborskim Rynku, który odbędzie się w sobotę, 24.06.2017 r. w godzinach od 10:00 do 15:00. W ramach imprezy zorganizowane zostaną warsztaty rękodzielnicze, w których nieodpłatnie będą brać udział mieszkańcy obszaru i goście.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 30-05-2017 08:21
 • Kierunek FIO 2017 – nabór wniosków

  fio.jpeg

  Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego w ramach projektu „Kierunek FIO 2017”,   ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na: 1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz 2. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego Więcej informacji w dalszej części ogłoszenia.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 30-05-2017 07:53
 • Przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 ogłoszony ponownie!

  Info.jpeg

  Informujemy, iż ponownie został ogłoszony przetarg nieograniczony na inwestycję pt. "Budowy sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym z łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68". Więcej informacji na stronie BIP, link - kliknij tutaj.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 29-05-2017 09:41
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody

  info[1].jpeg

  Wójt Gminy Murów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody w Urzędzie Gminy w Murowie. Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 pok. 11 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska” lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46 – 030 Murów w terminie do dnia 01.06.2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu). 

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 25-05-2017 08:06
 • Oferta bezpłatnych kierunków w ramach szkoły policealnej i medycznej

  Info.jpeg

  Dyrektor Szkoły Sukces Edukacja informuje, że w/w placówka edukacyjna przygotowała ofertę bezpłatnych kierunków w ramach szkoły policealnej i medycznej, skierowaną do osób poszukujących zatrudnienia, chcących poszerzyć swoje kompetencje bądź uzupełnić wykształcenie. Więcej informacji w dalszej części ogłoszenia.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 24-05-2017 15:12
 • XXVII sesja Rady Gminy Murów

  paragraf sesja[1].jpeg

  W czwartek 25.05. o godz. 9.00 w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagwiździu nad remizą OSP odbędzie się XXVII  sesja Rady Gminy Murów.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 23-05-2017 07:47
 • Piknik ekologiczny "Na kole na szlajsa" - relacja

  Piknik_Kęszyce_2017 (6).jpeg

  W niedzielę, 14.05.2017 r. w osadzie leśnej Kęszyce odbył się piknik ekologiczny pt. "Na kole na szlajsa". Piknik został zorganizowany przez Radę Sołecką Grabice oraz właścicieli gospodarstwa agroturystycznego pn. "Chata w lesie". Uczestnicy imprezy ekologicznej, dojeżdżając m.in. do Kęszyc rowerami, spotkali się z bogatym programem - liczne gry, grupowe konkurencje sportowe oraz świetnie zaopatrzony bufet to tylko niektóre z napotkanych atrakcji. Zwieńczeniem pikniku było nabożeństwo majowe.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 18-05-2017 11:44
 • Nabory w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania „Opolszczyzna"

  logo lgr opolszczyzna.jpeg

  Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” informuje, że w dniach od 29.05. do 13.06.2017 roku będzie przeprowadzała nabory wniosków w ramach: realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Więcej informacji, w dalszej części ogłoszenia.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 18-05-2017 11:21