Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Archiwum 2017

 • Nabór nr 3/2017 dot. przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

  LGD stobrawski.jpeg

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłosił nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020 dot. przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. Termin składania wniosków: 20.02.2017 do 06.03.2017 r.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 06-02-2017 11:58
 • Porozumienie z WFOŚiGW w Opolu

  WFOŚ.jpeg

  W środę, 01.02.2017 r. Wójt Gminy Murów podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW w Opolu) porozumienie określające zakres i zasady współpracy w realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”. Zwracamy uwagę, iż mieszkańcy Gminy Murów mogą korzystać z niskooprocentowanych pożyczek w ramach np. Programu EKO-PIEC, czy też Programu OZE.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 01-02-2017 15:02
 • Wyniki otwartego konkursu - sport

  info[1].jpeg

  W dniu 31 stycznia 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Murów na 2017 rok pt. „Organizowanie zawodów i rozgrywek piłki nożnej drużyn z Gminy Murów, rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego, organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych integrujących środowisko lokalne, upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu”.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 03-02-2017 11:02
 • Konkurs na prace "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" - IX edycja

  PW_logo.jpeg

  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 03-02-2017 10:40
 • Laur Umiejętności i Kompetencji 2017

  LaurUmiejętności iKompetencji2017 (3).jpeg

  W ubiegły piątek, 27.01.2017 r. podczas uroczystej gali Laurów w filharmonii opolskiej, Wójt Gminy Murów, p. Andrzej Puławski został uhonorowany Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Rokrocznie Opolska Izba Gospodarcza nagradza menedżerów, firmy i instytucje, które przyczyniają się rozwoju regionu i jego dobrego wizerunku. Wójt Gminy Murów został nagrodzony m.in. za inicjowanie współpracy z przedsiębiorstwami i zakładami pracy, wspierając ich rozwój.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 31-01-2017 14:03
 • Wyniki otwartego konkursu

  info[1].jpeg

  Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w sprawie wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania  z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia na rok 2017: W dniu 24 stycznia 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia na rok 2017. Na realizację w/w zadania dotację w wysokości 130.000,00 zł. otrzyma Caritas Diecezji Opolskiej 45-010 Opole ul. Szpitalna 5a.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 31-01-2017 13:42
 • Marszałkowski Budżet Obywatelski

  !cid_part1_05070705_07030305@opolskie.jpeg Trzy miliony złotych wyniesie realizowany po raz pierwszy w naszym regionie Marszałkowski Budżet Obywatelski, który umożliwia mieszkańcom województwa opolskiego decydowanie o tym, na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami. Zadania z zakresu m.in. sportowego, kulturalnego, prospołecznego, turystycznego można zgłaszać od 13 lutego do 10 marca 2017 r. Więcej informacji w dalszej części ogłoszenia. 

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 27-01-2017 10:32
 • Ocena jakości wody w IV kwartale 2016 r.

  ocena _jakości_wody_Radomierowice_IV_2017.pdf.jpeg

  W związku z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) na podstawie sprawozdań z 24.08.2016 r. nr 1124-1125/W/S/OL/16 z badania jakości wody z 19.10.2016 r. wykonanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu na wodociągu publicznym Radomierowice stwierdza się, że woda w badanym zakresie jest przydatna do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w cyt. wyżej rozporządzeniu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 23-01-2017 13:15