Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

AKTUALNOŚCI 2018

 • XLI sesja Rady Gminy Murów

  paragraf sesja[1].jpeg

  W czwartek 25.10. o godz. 10.00 w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagwiździu nad remizą OSP odbędzie się XLI  sesja Rady Gminy Murów.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 19-10-2018 14:58
 • Obchody Dnia Krajobrazu w gminie Murów

  RDOŚ Opole.jpeg

  W ramach obchodów Dnia Krajobrazu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu przy współudziale Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, Uniwersytetu Opolskiego, Gminy Murów oraz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu organizuje spacer krajobrazowy dla mieszkańców Opolszczyzny zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o krajobrazie, zasadach i sposobach jego ochrony. Spacer zaplanowano na 19 października 2018 r. w miejscowościach Murów i Zagwiździe. Zapraszamy serdecznie do udziału.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 18-10-2018 09:37
 • Dofinansowanie na budowę PSZOK

  HerbGminaMurów.jpeg

  Miło nam poinformować, iż projekt pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie" został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gminy Murów, aby osiągnąć wymagane poziomy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz umożliwienie osiągnięcia odpowiednich poziomów dla właściwego sposobu zagospodarowania odpadów (ponowne użycie, odzysk w tym recykling).  

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 18-10-2018 08:24
 • Komunikat o zwalczaniu mszyc na plantacjach zbóż

  mszyce.jpeg

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje o potrzebie i sposobach zwalczaniu mszyc na plantacjach zbóż w okresie jesiennym. Na plantacje zbóż ozimych mogą nalatywać mszyce żerujące na zbożach. W celu niedopuszczenia do porażenia plantacji chorobami wirusowymi należy niezwłocznie po stwierdzeniu nalotu mszyc przeprowadzić oprysk owadobójczy. W przypadku przedłużających się nalotów może zaistnieć potrzeba powtórzenia zabiegu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 12-10-2018 12:44
 • Relacja z Fryderycjańskich Dni Kultury

  Fryderycjańskie Dni Kultury 2018 (24).jpeg

  Zapraszamy do relacji z Fryderycjańskich Dni Kultury - zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zagwiździu impreza przywołała pamięć o XVIII-wiecznej lokalnej historii i czasach epoki fryderycjańskiej związanej w szczególności z rozwojem przemysłu hutniczego na ziemiach dzisiejszej gminy Murów. Obchody Fryderycjańskich Dni Kultury cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających, szczególnie pokaz rekonstrukcji historycznej w wykonaniu Kozielskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej oraz rekrutów z Zagwiździa przypadł wielu miłośnikom historii do gustu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 11-10-2018 14:41
 • Zarządzenie Nr Or.0050.50.2018 Wójta Gminy Murów

  HerbGminaMurów.jpeg

  Zarządzenie Nr Or.0050.50.2018 Wójta Gminy Murów ws. z dnia 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży. Więcej informacji znajdą Państwo klikając w link.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 12-10-2018 07:58
 • Zarządzenie Nr Or.0050.49.2018 Wójta Gminy Murów

  HerbGminaMurów.jpeg

  Zarządzenie Nr Or.0050.49.2018 Wójta Gminy Murów z dnia 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Więcej informacji znajdą Państwo klikając w następujący link.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 12-10-2018 07:57
 • Bezpłatne szkolenia dla organizacji i wolontariuszy

  cdo-logo-niebieskie_tlo.jpeg

  Centrum Dialogu Obywatelskiego (CDO) organizuje 25.10.2018 r. dwa bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych. Szkolenia odbędą się w siedzibie CDO na ul. Koraszewskiego 7-9 w Opolu. Pierwsze szkolenie odnosi się tematu konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych, drugie natomiast tyczy się wolontariatu w kontekście organizacji imprez kulturalnych oraz sportowych. Zapraszamy w imieniu organizatorów. 

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 11-10-2018 07:47