Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

AKTUALNOŚCI 2018

 • Zgłoszenia do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych

  HerbGminaMurów.jpeg

  Wójt Gminy Murów  zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2018. Termin zgłoszeń trwa do 15.01.2018 r.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 10-01-2018 13:14
 • Nieodpłatna pomoc prawnicza

  WYKAZ PUNKTÓW NA 2018 ROK.jpeg Informujemy o punktach nieodpłatnej pomocy prawniczej świadczonej w 2018 roku. W dalszej części tekstu zamieszczamy szczegółowe informacje odnośnie warunków według których dane osoby mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawniczej, jak i podajemy adresy ww. punktów.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 10-01-2018 12:29
 • Komunikat

  Komunikat_I_2018.jpeg W związku z zaistnieniem w ostatnim czasie kilku sytuacji, w czasie których doszło do spalenia się budynków, przypomina się o celowości ubezpieczania nieruchomości (domów wraz z zabudowaniami gospodarczymi) od następstw nieszczęśliwych wypadków). Więcej informacji w dalszej części tekstu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 09-01-2018 10:53
 • Bal Kanawałowy 2018

  plakat_karnawal_2018.jpeg Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagwiździu oraz Rada Rodziców szkoły zaprasza na Bal Karnawałowy, który odbędzie się 27.01.2018 r. w salce parafialnej w Zagwiździu. Wszelkie dodatkowe informacje zawarte w treści załączonego plakatu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 09-01-2018 09:44
 • Zaproszenie na spotkanie informacyjno-promocyjno-integracyjne

  spotkanie informacyjno-promocyjno-intagracyjne 27.01.2018.jpeg

  LGD Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2018 serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru (gmin: Namysłów, Domaszowice, Lubsza, Świerczów, Pokój, Popielów, Murów, Dobrzeń Wielki, Łubniany) oraz członków Stowarzyszenia LGD na spotkanie informacyjno-promocyjno-integracyjne, które odbędzie się 27.01.2018 roku w Dąbrówce Dolnej o godzinie 17.30.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 08-01-2018 11:16
 • Zaproszenie na spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów

  spotkanie dot. ewaluacji wewnetrznej.jpeg

  Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza na spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych, które odbędzie się 27.01.2018 r. Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się w dalszej części tekstu.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 08-01-2018 11:08
 • Podziękowania dla mieszkańców gminy Murów

  SKMBT_C22418010420580.pdf.jpeg Dom Pomocy Społecznej w Opolu - Czarnowąsach pragnie serdecznie podziękować mieszkańcom gminy Murów oraz Księdzu Proboszczowi za pomoc i nagłośnienie zbiórki darów dla naszych podopiecznych, którym jak co roku sprawili Państwo ogrom radości z pysznych słodkości.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 08-01-2018 11:00
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  HerbGminaMurów.jpeg

  Wójt Gminy Murów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw Funduszy Zewnętrznych i Promocji w Urzędzie Gminy w Murowie. Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw Funduszy Zewnętrznych i Promocji” lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46–030 Murów w terminie do dnia 16.01.2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Więcej informacji w dalszej części tekstu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 04-01-2018 11:15