Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

AKTUALNOŚCI 2018

 • Ogłoszenie o naborze nr 12/2018 dot. Przedsięwzięcia 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe lub zmodernizowane, niekomercyjne obiekty infrastruktury turystycznej

  LGD stobrawski.jpeg

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 1.2.1 kreowanie usług i atrakcji turystycznych – nowe lub zmodernizowane, niekomercyjne obiekty infrastruktury turystycznej na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowaną przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 20-02-2018 09:35
 • Ogłoszenie o naborze nr 11/2018 dot. przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

  LGD stobrawski.jpeg

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach zakresu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit.a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 20-02-2018 09:30
 • Ogłoszenie o naborze nr 10/2018 dot. przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm

  LGD stobrawski.jpeg

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach zakresu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 20-02-2018 09:24
 • Informacja

  insp. wet.png

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje o ważnej zmianie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie afrykańskiego pomoru świń. Więcej informacji w dalszej części tekstu. 

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 20-02-2018 07:52
 • Marszałkowski Bużet Obywatelski - II edycja

  Harmonogram_UMWO_2018.jpeg Podobnie, jak w ubiegłym roku, trzy miliony złotych wyniesie realizowany po raz drugi  w naszym regionie Marszałkowski Budżet Obywatelski. Do 4 marca można składać projekty. Zgłaszać będzie można zadania o charakterze kulturalnym, prospołecznym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym lub inne, zgodne z kompetencjami województwa. Liczyć się będzie każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do rozwoju województwa. W piątek, 23.02.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim (ul. Piastowska 14, Opole) odbędzie się dla powiatu opolskiego warsztatowe spotkanie informacyjne. 

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 19-02-2018 08:58
 • Awaria

  Tauron_luty2018.pdf.jpeg W środę, 28.02.2018 r. w godz. od 09:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej u odbiorców zamieszkałych w Murowie (ul. Wolności od budynku niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej do budynku banku, ul. Lipowa od budynku publicznego przedszkola do ul. Wolności, ul. Krótka, ul. Myśliwska). Tauron Dystrybucja S.A. przeprasza za wszelkie nieudogodnienia w związku z planowanymi awariami.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 15-02-2018 08:54
 • Szkolenie dla hodowców trzody chlewnej

  szkolenie ASF 2018.jpeg Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu zaprasza hodowców trzody chlewnej na szkolenie „Nowe zasady bioasekuracji przy afrykańskim pomorze świń  w związku ze zmianą  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie afrykańskiego pomoru świń”, które odbędzie się dnia 23.02.2018 (piątek) godz. 9:00 Opole ul. Wrocławska 170 sala WIW (wejście bezpośrednio od ul. Wrocławskiej 170).

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 14-02-2018 15:12
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  HerbGminaMurów.jpeg

  Wójt Gminy Murów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw Funduszy Zewnętrznych i Promocji w Urzędzie Gminy w Murowie. Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw Funduszy Zewnętrznych i Promocji” lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46–030 Murów w terminie do dnia 23.02.2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 13-02-2018 15:32