Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

AKTUALNOŚCI 2018

 • Podziękowania dla mieszkańców gminy Murów

  SKMBT_C22418010420580.pdf.jpeg Dom Pomocy Społecznej w Opolu - Czarnowąsach pragnie serdecznie podziękować mieszkańcom gminy Murów oraz Księdzu Proboszczowi za pomoc i nagłośnienie zbiórki darów dla naszych podopiecznych, którym jak co roku sprawili Państwo ogrom radości z pysznych słodkości.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 08-01-2018 11:00
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  HerbGminaMurów.jpeg

  Wójt Gminy Murów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw Funduszy Zewnętrznych i Promocji w Urzędzie Gminy w Murowie. Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw Funduszy Zewnętrznych i Promocji” lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46–030 Murów w terminie do dnia 16.01.2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Więcej informacji w dalszej części tekstu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 04-01-2018 11:15
 • Kontrole w punktach zbiorowego żywienia

  Kontrole w punktach zbiorowego żywienia.pdf.jpeg

  Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu przypomina, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami, wyprodukowane w Polsce ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu, sprzedawane i przemieszczane w kraju tylko przez podmioty, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Więcej informacji w dalszej części tekstu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 04-01-2018 10:52
 • Choroby zawodowe rolników i związane z nimi świadczenia wypłacane przez KRUS

  Logo_krus.jpeg

  Choroba zawodowa rolników, to choroba która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli objęta jest wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy. Choremu, który jest ubezpieczony w KRUS, przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo też renty z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 04-01-2018 11:47
 • Badania mammograficzne

  Mammograf w Zagwiździu.png W środę 10.01. pod budynkiem Biblioteki Publicznej w Zagwiździu będzie można bezpłatnie skorzystać z badań mammograficznych, przeprowadzanych w godz. od 09:00 do 16:00. Rejestracji na badania można dokonać tel. pod numerem 58 666 2444 w dniach od pn.do pt. w godz. od 08:00 do 20:00 lub w sobotę w godz. od 09:00 do 15:00.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 02-01-2018 12:33