Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

AKTUALNOŚCI 2018

 • Biuletyn Witryny Wiejskiej

  0218ww.jpeg Witryna Wiejska, portal dla społeczności lokalnych na terenach wiejskich poleca w tym miesiącu artykuły dotyczące zwierząt domowych i naszych relacji z nimi. Godny polecenia jest artykuł o dogoterapii, która wykorzystuje pozytywne oddziaływanie psa na człowieka i przynosi poprawę we wszystkich obszarach jego funkcjonowania, także w sferze intelektualnej, emocjonalnej, społecznej. Zapraszamy zatem do lektury.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 08-02-2018 08:05
 • Komunikat

  Komunikat Wójta Gminy Murów ws. bezdomnych zwierzat.jpeg Wójt Gminy Murów kieruje do mieszkańców Gminy Murów apel dot. procedury związanej z niezwłocznym powiadamianiem odpowiednich organów o znalezieniu, bądź przebywaniu na terenie Gminy bezdomnych zwierząt. Więcej informacji w załączonym dokumencie.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 07-02-2018 14:09
 • Zaproszenie na szkolenie dla rolników

  plakat a4.jpeg W związku z zasadniczymi zmianami dotyczącymi przyjmowania przez ARiMR wniosków o płatności bezpośrednie w 2018 roku, Biuro Powiatowe w Opolu przygotowało harmonogram szkoleń, na które serdecznie zaprasza. Więcej informacji w dalszej części tekstu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 07-02-2018 07:56
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  HerbGminaMurów.jpeg Wójt Gminy Murów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw Funduszy Zewnętrznych i Promocji w Urzędzie Gminy w Murowie. Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw Funduszy Zewnętrznych i Promocji” lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46–030 Murów w terminie do dnia 12.02.2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Więcej informacji w dalszej części tekstu.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 02-02-2018 14:06
 • Informacja dla przedsiębiorców

  logo_kowr.png

  Oddział Terenowy KOWR w Opolu informuje, iż z mocy prawa wstąpił w ogół praw i obowiązków znoszonej Agencji Rynku Rolnego i przejął administrowanie funduszami promocji produktów rolno-spożywczych utworzonych na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2160).

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 02-02-2018 12:27
 • Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany

  Plakat_Profil Zaufany.pdf.jpeg Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 02-02-2018 12:13
 • Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na rok 2018

  Info.jpeg

  W dniu 29 stycznia 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego w zakresie  ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na rok 2018. Na realizację w/w zadania dotację otrzyma Caritas Diecezji Opolskiej 45-010 Opole ul. Szpitalna 5a  w wysokości 152.300,00 zł.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 02-02-2018 11:21
 • Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2018 r.

  Info.jpeg

  W dniu 29 stycznia 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Murów w 2018 roku”. Na realizację w/w zadania dotację otrzyma Gminne  Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Murowie w wysokości 104.000,00 zł.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 02-02-2018 11:08