Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

AKTUALNOŚCI 2018

 • Obchody Dnia Krajobrazu w gminie Murów - relacja

  Obchody Dnia Krajobrazu_19.10.2018 Gmina Murów (6).jpeg

  Wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu, Uniwersytetem Opolskim, Parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu obchodziliśmy 19 października Dzień Krajobrazu na Opolszczyźnie. W ramach obchodów zorganizowany został spacer krajobrazowy dla mieszkańców Opolszczyzny zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o krajobrazie, zasadach i sposobach jego ochrony. Trasa spaceru poprowadzona została ścieżką dydaktyczną o nazwie "Między Murowem a Zagwiździem". Ponadto w ramach programu wygłoszone zostały trzy prelekcje. Uczestnicy obchodów zapoznani zostali z walorami krajobrazowymi Zagwiździa, jego historią oraz wzorcowo przeprowadzoną renowacją zabytkowego obiektu kościoła parafialnego w Zagwiździu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 26-10-2018 09:34
 • Udział w wyjeździe studyjnym dla kobiet do Brukseli

  Wyjazd_studyjny_Bruksela_2018 (15).jpeg

  W dniach od 17 do 20 października 2018 r. pani  Klaudia Gustaw - sołtys wsi Grabczok, miała zaszczyt reprezentować z województwa opolskiego naszą gminę oraz sołectwo Grabczok podczas wyjazdu studyjnego do Brukseli. Wyjazd został zorganizowany przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu. Do udziału w wizycie studyjnej zaproszono kobiety - działaczki, zaangażowane w działania obywatelskie na obszarach wiejskich i mniejszych miast z województw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 26-10-2018 14:54
 • XLI sesja Rady Gminy Murów

  paragraf sesja[1].jpeg

  W czwartek 25.10. o godz. 10.00 w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagwiździu nad remizą OSP odbędzie się XLI  sesja Rady Gminy Murów.

   

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 19-10-2018 14:58
 • Obchody Dnia Krajobrazu w gminie Murów

  RDOŚ Opole.jpeg

  W ramach obchodów Dnia Krajobrazu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu przy współudziale Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, Uniwersytetu Opolskiego, Gminy Murów oraz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu organizuje spacer krajobrazowy dla mieszkańców Opolszczyzny zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o krajobrazie, zasadach i sposobach jego ochrony. Spacer zaplanowano na 19 października 2018 r. w miejscowościach Murów i Zagwiździe. Zapraszamy serdecznie do udziału.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 18-10-2018 09:37
 • Dofinansowanie na budowę PSZOK

  HerbGminaMurów.jpeg

  Miło nam poinformować, iż projekt pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie" został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gminy Murów, aby osiągnąć wymagane poziomy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz umożliwienie osiągnięcia odpowiednich poziomów dla właściwego sposobu zagospodarowania odpadów (ponowne użycie, odzysk w tym recykling).  

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 18-10-2018 08:24
 • Komunikat o zwalczaniu mszyc na plantacjach zbóż

  mszyce.jpeg

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje o potrzebie i sposobach zwalczaniu mszyc na plantacjach zbóż w okresie jesiennym. Na plantacje zbóż ozimych mogą nalatywać mszyce żerujące na zbożach. W celu niedopuszczenia do porażenia plantacji chorobami wirusowymi należy niezwłocznie po stwierdzeniu nalotu mszyc przeprowadzić oprysk owadobójczy. W przypadku przedłużających się nalotów może zaistnieć potrzeba powtórzenia zabiegu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 12-10-2018 12:44
 • Relacja z Fryderycjańskich Dni Kultury

  Fryderycjańskie Dni Kultury 2018 (24).jpeg

  Zapraszamy do relacji z Fryderycjańskich Dni Kultury - zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zagwiździu impreza przywołała pamięć o XVIII-wiecznej lokalnej historii i czasach epoki fryderycjańskiej związanej w szczególności z rozwojem przemysłu hutniczego na ziemiach dzisiejszej gminy Murów. Obchody Fryderycjańskich Dni Kultury cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających, szczególnie pokaz rekonstrukcji historycznej w wykonaniu Kozielskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej oraz rekrutów z Zagwiździa przypadł wielu miłośnikom historii do gustu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 11-10-2018 14:41
 • Zarządzenie Nr Or.0050.50.2018 Wójta Gminy Murów

  HerbGminaMurów.jpeg

  Zarządzenie Nr Or.0050.50.2018 Wójta Gminy Murów ws. z dnia 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży. Więcej informacji znajdą Państwo klikając w link.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 12-10-2018 07:58