Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów

  Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów.jpeg Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą Nr 185/2019 z dnia 7.01.2019r. zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 9.1.2. Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020. Projekt Gminy Murów „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów” uzyskał 85,14 % maksymalnej liczby punków a tym samym znalazł się na 1 miejscu projektów wybranych do dofinansowania.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 25-01-2019 14:44
 • Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w gminie Murów

  www.opolskie.pl.jpeg

  Szanowni mieszkańcy gminy Murów, z radością informujemy, iż  Wójt Gminy Murów, Pan Michał Golenia podpisał umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie. W dniu 14 grudnia 2018r. podczas uroczystego wręczenia umów, Wójt Gminy Murów przyjął z rąk Pana Andrzeja Buły - Marszałka Województwa Opolskiego umowę o dofinansowanie projektu w kwocie 666 984,34 zł.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 20-12-2018 09:46
 • Dofinansowanie na budowę PSZOK

  HerbGminaMurów.jpeg

  Miło nam poinformować, iż projekt pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie" został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gminy Murów, aby osiągnąć wymagane poziomy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz umożliwienie osiągnięcia odpowiednich poziomów dla właściwego sposobu zagospodarowania odpadów (ponowne użycie, odzysk w tym recykling).  

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 18-10-2018 08:24