Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Aktualności 2019

 • Darmowa kastracja i sterylizacja kotów

  info.png

       Zapraszamy mieszkańców Gminy Murów, żywicieli i karmicieli kotów! Każdy z Państwa może skorzystać z usługi, która jest w całości dofinansowywana przez gminę.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 05-11-2019 15:12
 • Konsultacje programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

  info.png

       Wójt Gminy Murów informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Murów, do wnoszenia propozycji, w terminie od 30 października do 8 listopada br., na adres: ug@murow.pl

  Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Projekt Programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok", na „Formularzu zgłoszenia opinii”

  Konsultacja umożliwi wszystkim zainteresowanym organizacjom wypowiedzenie się w wyżej wymienionej sprawie. Jedynie propozycje zmian i opinie uzasadnione przez podmiot zgłaszający mogą zostać uwzględnione w procesie konsultacji.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 30-10-2019 13:24
 • Kontrole obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

  inspektorat weterynaryjny.jpeg

       Powiatowy lekarz weterynarii w Opolu informuje, że obecnie na terenie naszego województwa są przeprowadzane kontrole obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

  Zgodnie z przepisem art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967).

  1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
  2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
  3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
  4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.

  Zgodnie z  art.85 ust.1a w/w ustawy:
  Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie - podlega karze grzywny.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 29-10-2019 12:18
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu prowadzi nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

  13.jpeg

       Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Ich cel jest jasno określony: obrona i wspieranie lokalnych społeczności, a służba w WOT daje możliwości pogodzenia życia rodzinnego, pracy oraz nauki ze służbą wojskową.

  Istnieje możliwość służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, dla mieszkańców województwa opolskiego. Właśnie w naszym województwie powstaje jednostka obrony terytorialnej /więcej informacji w załącznikach/.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 25-10-2019 11:59
 • Naukowe spotkanie NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców z POIR

  ncbr.jpeg

       7 listopada w Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu odbędzie się spotkanie z cyklu NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Przedsiębiorcy z regionu będą mieli możliwość uzyskania praktycznej wiedzy jak zdobyć dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację innowacyjnych projektów.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 25-10-2019 10:02
 • Indywidualne konsultacje dot. naborów 12/2019/G oraz 13/2019/G

  plakat konsultACJE.jpeg

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza na bezpłatne indywidualne konsultacje w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2019 dot. naborów 12/2019/G oraz 13/2019/G. W celu umówienia się należy przesłać wypełniony formularz udostępniony na stronie: http://stobrawskiszlak.pl/2066/indywidualne-konsultacje-dot-naborow-122019g-oraz-132019g-zapraszamy.html  bądź skontaktować się telefonicznie pod numerem 667 983 631; 723 974 261. Dokładny termin oraz szczegóły konsultacji zostaną ustalone telefonicznie.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 24-10-2019 08:59
 • Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na szkolenia dot. grantów

  zgłoszenie szkolenie plakat.jpeg

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2019 serdecznie zaprasza na szkolenie dot. realizacji grantów w związku z ogłoszonymi w dniu 22.10.2019 r. naborami numer: 12/2019/G akcje edukacyjne i integracyjne oraz 13/2019/G innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne. Szkolenie odbędzie się dnia 30 października 2019 r. o godzinie 15.00 oraz dnia 31 października o godz. 11.00 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego "Stobrawski Zielony Szlak" w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8. Swoje uczestnictwo można zgłaszać wysyłając formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie pod numerem 667 983 637; 723 974 261.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 24-10-2019 08:50
 • Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak ogłosiło nabory

  nabory plakat.jpeg

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłosiło następujące nabory: 12/2019/G akcje edukacyjne i integracyjne oraz 13/2019/G innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne. Wnioski będą przyjmowane od 12.11.2019 r. do 29.11.2019 r. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy w imieniu LGD również do uczestnictwa w planowanych szkoleniach oraz zgłaszania się na indywidualne konsultacje.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 24-10-2019 08:14