Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Aktualności 2019

 • Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

  Info.jpeg

  Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2019 r. upływa termin do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 lub w pokoju nr 19 II piętro lub nadać listem do dnia 31 stycznia 2019 r.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 18-01-2019 10:12
 • Mały ogród - wielka sprawa II edycja 2019

  logo.png

  Zapraszamy uczniów naszych szkół do do udziału w konkursie pn. "Mały ogród - wielka sprawa", który polega na zaplanowaniu dziecięcych ogródków przyjaznych różnorodności biologicznej. Organizowany przez Aglomerację Opolską konkurs ma promować estetykę w otaczającej przestrzeni publicznej od najmłodszych lat, odpowiedzialność za naturę i przyrodę oraz przybliżyć dzieciom znaczenia ogrodu i sadu dla różnorodności biologicznej. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 15 marca 2019 r.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 18-01-2019 09:08
 • Oferta pracy w OODR w Łosiowie

  Oferta_pracy_OODR_w_Łosiowie_2019.jpeg Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (OODR w Łosiowie) poszukuje pracownika na stanowisko doradcy rolnego. Osoby zainteresowane ofertą pracą w OODR w Łosiowie znajdą więcej szczegółów w załączonym do niniejszego tekstu dokumentu.   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 18-01-2019 08:26
 • Nie czekaj, zgłoś się do projektu i zaplanuj swoją przyszłość

  Stawiam na rozwój.jpeg Zapraszamy w imieniu organizatorów osoby młode do udziału w dwóch projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w województwie opolskim. Osoby młode z obszaru województwa opolskiego w ramach wspomnianych projektów mogą m.in.otrzymać wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego i psychologicznego oraz podwyższyć swoje kompetencje na rynku pracy. Możliwe są również staże pracy. Więcej informacji zawarte są w dalszej części tekstu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 17-01-2019 15:08
 • Mistrz recyklingu 2018/2019 - konkurs dla szkół podstawowych

  Maks_plakat_maly.gif Zapraszamy uczniów klas 3-4 oraz 5-7 szkół podstawowych, kół ekologicznych i grup świetlicowych do udziału w V edycji konkursu ekologicznego pt. "Mistrz recyklingu Maks porządkuje odpady". Konkurs organizowany jest w całej Polsce i ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Termin zgłoszeń mija 30.01.2019 r. Więcej informacji w dalszej części tekstu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 15-01-2019 07:46
 • IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek

  plakat zajawka festiwal tortów.jpeg

  Już 30 marca 2019 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek. Tematem przewodnim są oczywiście zamki, pałace i dworki z województwa opolskiego. W tym roku dodatkową kategorią są legendy, podania i mity Stobrawskiego Zielonego Szlaku. Zapraszamy w imieniu organizatora do udziału w tym "słodkim" wydarzeniu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 15-01-2019 07:38
 • Zaproszenie do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych

  HerbGminaMurów.jpeg

  Wójt Gminy Murów  zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2019. Termin zgłoszeń trwa do 18.01.2019 r.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 14-01-2019 15:44
 • Od 1 grudnia 2018 r. rolnicy nie muszą dostarczać zaświadczeń lekarskich do KRUS

  Logo_krus.jpeg

  Od 1 grudnia 2018 r. zaświadczenia lekarskie są wystawiane tylko w formie elektronicznej e-ZLA i rolnik nie musi dostarczać osobiście zaświadczenia w celu nabycia prawa do świadczenia. E-ZLA wystawione rolnikowi (domownikowi rolnika) zostaje przekazane do systemu informatycznego KRUS i w oparciu o to zaświadczenie jest rozpatrzone prawo do zasiłku chorobowego. Więcej informacji w dalszej części tekstu.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 14-01-2019 15:32