Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Aktualności 2019

 • Stypendia Pomostowe – rok akademicki 2019/2020

  kowr.jpeg

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż obecnie realizowana jest XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020, który skierowany jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich. Pełna informacja o Programie zamieszczona jest na stronach, www.fep.lodz.pl i www.stypendia-pomostowe.pl.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 19-07-2019 13:58
 • Obwieszczenia dotyczące zmiany studium Gminy Murów

  Herb gminy.jpeg

  Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Murów. Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium. Zgodnie z art.11 pkt1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski mogą być wnoszone do Wójta Gminy Murów na adres Urzędu Gminy Murów, ul.Dworcowa 2, 46-030 Murów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek, w nieprzekraczalnym terminie do 24.07.2019 r.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 18-06-2019 08:45
 • Komunikat PINB

  PINB.jpeg

       W związku z powtarzającymi się przypadkami zdarzeń związanych z wybuchami gazu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego został zobowiązany przez Wojewodę Opolskiego do wdrożenia szczególnych procedur kontrolnych dot. wykonywania przez Właścicieli i Zarządców  (w tym wspólnot mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania i zakwaterowania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi, obowiązku wynikającego  z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c. Ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) poddawania obiektu budowlanego przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co  najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzaniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 16-07-2019 12:38
 • Wznowiony nabór wniosków na usunięcie wyrobów azbestowych

  asbestos.jpeg

     Zawiadomienie o przedłużeniu terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Murów.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 12-07-2019 20:57
 • Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem QUISISANA w Opolu zaprasza osoby mieszkające na terenie Gminy Murów, które są pokrzywdzone przestępstwem oraz przemocą w rodzinie do skorzystania z konsultacji prawnych i psychologicznych. Konsultacje są bezpłatne, prowadzone w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Quisisana zadania pn. „Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie”. W każdą środę miesiąca przyjmować będzie prawnik w godzinach od 11:30 do 14:30. Natomiast w każdy piątek miesiąca zapraszamy na konsultacje z psychologiem w godzinach od 11:30 do 14:30. Konsultacje odbywają się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowie, ul. Wolności 20/1. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel.: 774214475.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 09-07-2019 11:48
 • Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

  krus.jpeg

       Szanowni Państwo, rozpoczęły się żniwa - okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. To czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi.Towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a praca w gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upału, burz i ulewnych deszczy. Na polach od rana...

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 08-07-2019 15:00
 • 47 Lato Kwiatów w Otmuchowie

  lato kwiatow.jpeg

       W dniach  5 - 7 lipca br.  w Otmuchowie odbędzie się coroczna impreza "Lato Kwiatów".  Organizatorzy serdecznie zapraszają do uczestnictwa w zabawie.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 05-07-2019 10:07
 • Szacowanie szkód wyrządzonych przez suszę w Gminie Murów

  dry-275960_1920.jpeg

     Informujemy, że w związku  z ukazaniem się 5 raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (IUNG), który potwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terenie województwa opolskiego. Komisja powołana przez Wojewodę będzie szacować szkody wyrządzone przez suszę w Gminie Murów.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 04-07-2019 14:49