Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Aktualności 2019

 • XVII Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

  Logo_krus.jpeg

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" to jedno z wielu działań prewencyjnych KRUS, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. 

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 21-03-2019 09:22
 • Konkurs „Działalność OSP w województwie opolskim – historia i współczesność”.

  firm_13520_1c7aac_big.jpeg

  Po raz pierwszy Marszałek Województwa Opolskiego organizuje i ogłasza konkurs plastyczno-literacko-filmowy pn. „Działalność OSP w województwie opolskim – historia i współczesność”. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o różnorodnej działalności ochotniczych straży pożarnych, rozwijanie zainteresowań historią lokalną z uwzględnieniem dziejów jednostek strażackich oraz roli społecznej jaką jednostki OSP pełnią w życiu lokalnych społeczności, popularyzacja dorobku jednostek OSP w województwie opolskim po przystąpieniu Polski do UE w związku z jubileuszem piętnastolecia akcesji. Do udziału w konkursie zaprasza się całe klasy -  uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz licealistów.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 21-03-2019 08:59
 • Kierunek FIO 2019 – ogłoszenie o naborze wniosków

  FIO - zaproszenie na spotkanie inf2.jpeg Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO 2019” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. W tym celu organizowane są spotkania informacyjne - informacje o terminach znajdą Państwo na załączonym plakacie.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 15-03-2019 10:20
 • Spotkania informacyjne dot. dotacji bezzwrotnych

  2.4 Współpraca gospodarcza i promocja - ogłoszenie na marzec 2019.jpeg

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzegu oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dotyczące dotacji bezzwrotnych od 20 000 do 200 000 PLN (do 70% wartości projektu). Wsparcie działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 udzielane jest na opracowania nowych modeli biznesowych MSP, współpracę gospodarczą przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym i promocję przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych (targach, pokazach technologii, itp.).

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 15-03-2019 09:17
 • Sprzedaż nieruchomości w Radomierowicach - działka nr 19/5, 19/6 i 20 z km.1

  HerbGminaMurów.jpeg

  Wójt Gminy Murów zawiadamia o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Radomierowicach - działka nr 19/5, 19/6 i 20 z km. 1. Więcej informacji w zakładce przetargi/przetargi na sprzedaż nieruchomości.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 13-03-2019 08:54
 • Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem lub świadków przestępstwa

  Fundusz Sprawiedliwości.jpeg Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Quisisana oferuje bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem lub świadków przestępstwa. Siedziba Quisisana znajduje się w Opolu przy ul. Sienkiewicza 20 oficyna, można umówić za bezpłatną poradę prawną, pomoc psychoterapeutyczną, psychiatryczną lub pomoc materialną. Więcej informacji - na załączonym plakacie.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 12-03-2019 09:01
 • Ogłoszenie o naborach 25.03-5.04.2019

  indeks.png

  Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" informuje, że w dniach 25 marca do 5 kwietnia 2019 roku będzie przeprowadzała nabory wniosków w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 11-03-2019 12:50
 • Przerwa w dostawie energii elektrycznej

  Tauron_15.03.2019.jpeg W piatek, 15.03.2019 r. w godz. od 09:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej u odbiorców zamieszkałych w Murowie przy ul. Polnej oraz ul. Wolności na odcinku - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - budynki w kierunku Zagwiździa. Tauron Dystrybucja S.A. przeprasza za wszelkie nieudogodnienia.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 07-03-2019 11:46