Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Aktualności 2019

 • Informacja dot. przewozu niezdolnych do transportu zwierząt

  insp. wet.png

  W związku z koniecznością uszczelnienia nadzoru nad krajowym transportem zwierząt, wynikającą z ujawnienia procederu nielegalnego przewozu bydła niezdolnego do transportu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, że transport zwierząt w sposób powodujący zbędne cierpienie i stres jest uznawany za znęcanie się nad zwierzętami i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, na podstawie art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 122).

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 26-03-2019 15:07
 • VI sesja Rady Gminy Murów

  paragraf sesja[1].jpeg W środę 3.04. o godz. 14.00 w sali obrad nad remizą OSP w  Zagwiździu odbędzie się VI  sesja Rady Gminy Murów. Obrady sesji są transmitowane na stronach BIP Urzędu Gminy w Murowie pod linkiem: kliknij tutaj.

   

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 26-03-2019 15:04
 • Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

  plakat_konkurs.png Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2019 r.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 22-03-2019 12:09
 • Złote Gody - Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w gminie Murów

  Złote_Gody_2019 (7).jpeg

  Czternaście par małżeńskich z terenu gminy Murów świętowało w czwartek 14 marca Złote Gody, czyli okrągły jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy Murów, Pan Michał Golenia. Życzymy Szanowanym Jubilatom trwania w tej pięknej miłości i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 21-03-2019 08:17
 • Spotkania szkoleniowo-informacyjne dla rolników z województwa opolskiego

  Logo_krus.jpeg

  Opolski KRUS od wielu lat czyni starania, aby wykorzystując różne formy działań, dotrzeć do jak największej grupy rolników z bieżącymi informacjami z zakresu bezpiecznego życia i pracy na wsi. Aktualne wyniki krajowe pokazują stałą bardzo dobrą tendencję spadkową pod względem ilości wypadków w rolnictwie, a województwo opolskie w tym rankingu znajduje się na pierwszym miejscu, osiągając najniższy wskaźnik wypadkowości w kraju. Fakt ten potwierdza, iż każda forma prowadzonych szkoleń, konferencji, prelekcji, obejmujących w swoim zakresie tematykę bezpieczeństwa, przynosi wymierny efekt. Wypadków w rolnictwie jest coraz mniej.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 21-03-2019 10:33
 • XVII Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

  Logo_krus.jpeg

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" to jedno z wielu działań prewencyjnych KRUS, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. 

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 21-03-2019 09:22
 • Konkurs „Działalność OSP w województwie opolskim – historia i współczesność”.

  firm_13520_1c7aac_big.jpeg

  Po raz pierwszy Marszałek Województwa Opolskiego organizuje i ogłasza konkurs plastyczno-literacko-filmowy pn. „Działalność OSP w województwie opolskim – historia i współczesność”. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o różnorodnej działalności ochotniczych straży pożarnych, rozwijanie zainteresowań historią lokalną z uwzględnieniem dziejów jednostek strażackich oraz roli społecznej jaką jednostki OSP pełnią w życiu lokalnych społeczności, popularyzacja dorobku jednostek OSP w województwie opolskim po przystąpieniu Polski do UE w związku z jubileuszem piętnastolecia akcesji. Do udziału w konkursie zaprasza się całe klasy -  uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz licealistów.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 21-03-2019 08:59
 • Kierunek FIO 2019 – ogłoszenie o naborze wniosków

  FIO - zaproszenie na spotkanie inf2.jpeg Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO 2019” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. W tym celu organizowane są spotkania informacyjne - informacje o terminach znajdą Państwo na załączonym plakacie.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 15-03-2019 10:20