Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Aktualności 2019

 • Zaproszenie dla przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie pt. „Racjonalizacja gospodarki odpadami oczami przedsiębiorcy. Jak ustawę przekuć w korzyść?”

  aglomeracja opolska.png

       Aglomeracja Opolska, w ramach projektu pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej”, organizuje spotkanie dla przedsiębiorców z terenu Gminy Murów.

  Termin: 20.09.2019 r. godz. 9ºº – 12³º

  Miejsce: Plaza Restaurant & Bowling, ul. Wrocławska 32, Dobrzeń Wielki

  DOCZaproszenie na spotkanie.doc

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 10-09-2019 13:48
 • Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane na spotkanie w sprawie zapobieganie rozprzestrzeniania się ASF oraz bioasekuracji

  nadlesnictwo.png

       W imieniu Nadleśnictwa Turawa zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, w szczególności naszych rolników na spotkanie dotyczące zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz bioasekuracji.

  Spotkanie odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Turawa przy ul. Opolskiej 35 w Turawie, dnia 18.09.2019 r. o godz. 10:00.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 09-09-2019 16:27
 • Apel do Mieszkańców Gminy Murów

  info.png

       Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Murów, do obowiązków właścicieli nieruchomości należy ich sprzątanie, wykaszanie co najmniej raz w roku traw oraz chwastów.

  Zachwaszczone, nie koszone posesje są zagrożeniem i powodują dużą uciążliwość dla właścicieli sąsiednich działek. Nie koszona trawa i chwasty są siedliskiem wielu szkodników glebowych oraz pogarszają jakość terenów przyległych. Chwasty występujące na terenach nie koszonych od kilku lat uczestniczą w rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników roślin, mogą być żywicielami zastępczymi lub okolicznościowymi dla owadów żywiących się roślinami.

  Nie wykoszone, zeschnięte trawy i chwasty stanowią również poważne zagrożenie pożarowe w okresie wiosennym, letnim i jesiennym a nieestetyczny wygląd działki wpływa negatywnie na wizerunek naszej gminy.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 09-09-2019 16:20
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  info.png

      W dniu 6 września 2019 roku do Urzędu Gminy w Murowie wpłynęła oferta złożona przez „Stowarzyszenie Miłośników Murowa”na realizację zadania publicznego pn. Festyn Rodzinny „Święto Ziemniaka”. Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Murowie oraz na stronie internetowej www.murow.pl Informujemy, że zgodnie z art.19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
  Dz. U. z 2019 r. poz.688 z poźn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

  Uwagi należy zgłaszać do 15 września 2019 roku: pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie lub drogą elektroniczną na adres ug@murow.pl oraz listownie na adres: Urząd Gminy Murów ul Dworcowa 2,46-030 Murów (decyduje data wpływu do Urzędu).

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 06-09-2019 13:59
 • Konsultacje Projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi

  HERB-OPOLSKIE-RGB.jpeg

      Marszałek Województwa Opolskiego, zaprasza Organizacje Pozarządowe działające/mające siedzibę na terenie m.in. Gminy Murów do procesu konsultacji Projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok, które odbędą się w dniach 04 września 2018 r. do 01 października 2019 r.

  Zgłaszanie uwag i wniosków do ww. Projektu Programu należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym -  w załączeniu przesyłam stosowną uchwałę wraz z załącznikami.

  Informacje na temat konsultacji ww. dokumentu znajdują się również na stronie internetowej www.opolskie.pl, na platformie dla NGO ngo.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 12 w Opolu.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 05-09-2019 12:32
 • Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Województwie Opolskim

  muzeum wsi.png

       Program EDD w Województwie Opolskim bardzo mocno nawiązuje do „Polskiego splotu”, który jest tegorocznym hasłem Dni. Podczas inauguracji wydarzenia ukażemy – w formie ekspozycji problemowej oraz warsztatów i inscenizacji teatralnych – zwyczaj „wodzenia niedźwiedzia”, zdobienie kroszonek opolskich oraz malowanie opolskiej porcelany. Zjawiska te w sposób bardzo wyrazisty określają kulturową specyfikę naszego regionu i dlatego od lat stanowią przedmiot naszych badań i naszej troski o ich utrzymanie i rozwój. Ponadto zaprezentujemy stan spraw związanych z wpisaniem ich na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 30-08-2019 10:53
 • Zawody wędkarskie podczas Święta Karpia

  rybacka.png

       Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna wspólnie z kołem Polskiego Związku Wędkarskiego w Niemodlinie zachęca do wzięcia udziału w zawodach wędkarskich dla mieszkańców gmin należących do RLGD. Zawody tradycyjnie odbędą się podczas Wojewódzkiego Święta Karpia Opolskiego tj. w niedzielę 6 października 2019 r. 

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 30-08-2019 10:13
 • Aktualizacja regulaminu tegorocznego WBPoPB

  Plakat_WBPoPB_Gmina_Murów_2019.jpeg

  Szanowni Biegacze tegorocznego, czyli już VIII Wojewódzkiego Biegu Przełajowym o Puchar Borsuka, zaktualizowaliśmy dla Was regulamin biegu. Zmiany dotyczą głównie nagród przyznawanych we wszystkich kategoriach biegu z wyjątkiem biegu głównego (nagrody pozostają tutaj bez zmian). Wszystkie zmiany zaznaczyliśmy w regulaminie widocznym kolorem czerwonym.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 28-08-2019 15:15