Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Aktualności 2020

 • Informacja dotycząca funkcjonowania urzędu w związku z koronawirusem

  Herb gminy.jpeg

       W związku z zapobieganiem  rozprzestrzeniania się koronawirusa, Urząd Gminy w Murowie oraz w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie pozostaje zamknięty dla obsługi interesantów od dnia dzisiejszego (13 marca 2020 r.) aż do odwołania. Sprawy prosimy załatwiać  telefonicznie bądź mailowo.

  Wszelką korespondencję kierowaną do Urzędu Gminy należy wrzucać do skrzynki pocztowej zawieszonej obok wejścia do Urzędu Gminy.

  Spraw szczególnie pilnych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny

  Numery telefonów kontaktowych do Urzędu Gminy:
  77 42 14 034,   77 42 70 290,   77 42 70 291,   77 42 70 295.

  Numery wewnętrzne do pracowników Urzędu Gminy:

  L.p.

  Funkcja

  Numer wewnętrzny

  1.

  Sekretariat/Kadry/Biuro Rady Gminy

  100

  2

  Urząd Stanu Cywilnego/Ewidencja ludności

  110

  3.

  Dowody osobiste

  114

  4.

  OC, straże pożarne, Zarządzanie kryzysowe/obsługa sołectw

  105

  5.

  Działalność gospodarcza/Fundusze unijne

  106

  6.

  Ochrona środowiska/Gospodarka odpadami komunalnymi

  115

  7.

  Planowanie przestrzenne/Oświetlenie uliczne/ Drogi

  117

  8.

  Inwestycje/Remonty

  118

  9.

  Rachunkowość/Księgowość oświaty

  107

  10.

  Księgowość

  116

  11.

  Podatki

  111

  12.

  Kasa

  113

  Adres poczty elektronicznej: ug@murow.pl
  Numer fax:  77 42 14 032

  Numer  telefonu do kontaktu do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:   77 42 14 475.

  Kasa w Urzędzie Gminy będzie również nieczynna. Przypominamy, że wszystkie opłaty można uiszczać za pomocą bankowości internetowej na nr konta BS Łubniany  48 8897 0004 2001 0006 0163 0002.

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Murowie będzie również zamknięty do odwołania.

  Prosimy również o monitorowanie aktualności na stronie internetowej Gminy Murów oraz FB.

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 12-03-2020 09:49
 • Zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach na terenie gminy Murów

  coronavirus-4817450_640.jpeg

        Szanowni Rodzice.

  Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. informuję, że od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dla dzieci wymagających opieki, zapewnione zostaną w dniach 12 i 13 marca 2020r. zajęcia opiekuńcze. Dowóz dzieci do placówek w tych dniach  muszą zapewnić rodzice.

  Prosimy o śledzenie strony internetowej Gminy Murów www.murow.pl gdzie będą na bieżąco przekazywane informacje o dalszych działaniach.

   

  Wójt Gminy Murów
  /-/ Michał Golenia

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 11-03-2020 18:52
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - system indywidualnej obsługi klienta

  info.png

         W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego wprowadza z dniem 11 marca br. system indywidualnej obsługi klienta wg zapisów telefonicznych; tel. nr 77 4626162.

   

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 11-03-2020 13:03
 • Programu Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego

  HERB-OPOLSKIE-RGB.jpeg

       Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego”. Głównym celem Projektu jest transfer wiedzy i doświadczenia opolskich menadżerów, którzy odnieśli sukces, do małych i średnich firm – przedsiębiorców, którzy swój biznes prowadzą nie dłużej, niż 5 lat.  Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w Programie potrwa do 23 marca 2020 r.  By zgłosić swój udział trzeba wejść na stronę www.ocrg.opolskie.pl w zakładkę „Projekty”, dalej „Mentoring Biznesowy”, pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić i przesłać (na mail ) lub złożyć osobiście w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki (Opole, ul. Krakowska 38, sekretariat, IV piętro).

  Udział w projekcie jest bezpłatny.

   

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 10-03-2020 07:55
 • Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

  info.png

  w sprawie wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2020 r

   

  W dniu 5 marca 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Murów w 2020 roku”.

  Nazwa zadania : Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego, prowadzenie i organizowanie zajęć treningowych, organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych integrujących środowisko lokalne.

  Na realizację w/w zadania dotację otrzyma Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Murowie w wysokości 90.000,00 zł.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 06-03-2020 13:56
 • Fotorelacja z zajęć edukacyjnych zdobienia jaj wielkanocnych

  kroszonki (11).jpeg

       W dniu 04.03.2020 (środa) w Przedszkolu Publicznym w Murowie i Oddziale Zamiejscowym w Zagwiździu odbyły się zajęcia edukacyjne zdobienia jaj wielkanocnych stanowiące działania wzmacniające w ramach XXIX Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskiej 2020, wchodzącego w skład zadania VI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej  i Rękodzieła Artystycznego. Zadanie jest dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia zostały zorganizowane przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 05-03-2020 12:13
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  info.png

        Wójt Gminy Murów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Murowie ds. mienia gminy w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Funduszy.
  http://bip.murow.pl/1558/1812/nabory-i-konkursy-na-nowe-stanowiska.html

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 05-03-2020 11:33
 • Zawiadomienie o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych

  info.png

       Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, w ramach którego Gmina Murów ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. W związku z powyższym Gmina Murów planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Murów w roku 2020” w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Murów. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 70% całości tych kosztów. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości. W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie, pomocy publicznej.

   

  Zobacz więcej
  Data publikacji: 04-03-2020 13:07