Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Warsztat nt. ochrony bioróżnorodności

Celem spotkania jest upowszechnienie wiedzy na temat ochrony bioróżnorodności krajobrazu rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem chwastów polnych.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, szczególnie nauczycieli, rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych, doradców rolnośrodowiskowych i wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Udział w spotkaniu jest niedpłatny, jednak warunkiem udziału jest wcześniejsze zgłoszenie pocztą elektroniczną, na adres koordynatora projektu z  ramienia Klubu Przyrodników - dr Andrzeja Jermaczka.

Adres mailowy koordynatora:

Proszę podać następujące dane, potrzebne do zgłoszenia:
1. Imię i nazwisko
2. Adres
3. Tel.kontaktowy
4. Ewtl. nazwę instytucji, jaką się reprezentuje

Zgłoszenia przyjmowane są do 18.03.13r.

Więcej informacji w załączniku:
PDFWarsztat_OchronaBioróżnorodnośći.pdf