Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Partnerstwo Vallendar

Wymiana młodzieży

W dniach od 18.05.-23.05.2014 r. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu gościło uczniów szkoły partnerskiej "Integrative Reaschule Plus Vallendar" z Gminy Zbiorczej Vallendar w Niemczech. Dla uczniów szkoły partnerskiej przygotowano szeroką gamę zajęć, spotkań i wyjazdów, składających się na atrakcyjny program pobytu w gimnazjum, na terenie Gminy Murów oraz Opolszczyzny.

Z ramienia Urzędu Gminy w Murowie zorganizowano w środę, 21.05. prelekcję dot. historii i dziejów Huty Żeliwa w Zagwiździu, którą przeprowadził Wójt Gminy Murów. Po prelekcji uczniowie partnerskiej szkoły przystąpili do rozgrywki gry terenowej „Poznaj zabytki Zagwiździa”. W czwartek, 22.05. uczestników wymiany młodzieży w 25-osobowej grupie zaproszono do udziału w wycieczce krajoznawczej, obejmującej teren Gminy Murów oraz po części obszar sąsiadującej Gminy Kluczbork. Dzięki programowi tematycznej wycieczki uczniowie wymiany mieli sposobność zapoznać się nie tylko z lokalnym dziedzictwem kulturowym, ale i z bogatymi walorami krajobrazowymi Opolszczyzny. Na trasie wycieczki znalazły się zatem zabytkowe zabudowania w formie zabytków sakralnych oraz przemysłowych. W programie ujęta została m.in. aleja starych dębów z posępnym pomnikiem przyrody w przysiółku Kolonia Piecowa (przysiółek Nowej Bogacicy, Gm. Kluczbork) oraz  bogate zasoby dziedzictwa materialnego w sołectwie Bukowo (augsbursko-ewangelicki cmentarz oraz zabytkowa dzwonnica). Młodzieży szczególnie przypadła do gustu drewniana stacja PKP w Bukowej, która daje dobry  przykład, jak zachować dziedzictwo materialne od zapomnienia i zniszczenia, ale również w jaki sposób przyczynić się do tego, aby zachowane dziedzictwo tętniło życiem. W dalszej części programu znajdował się wykład nt. historii i dziejów Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Radomierowicach, który został poprowadzony przez proboszcza parafii,  ks. Kościelnego. Dzięki uprzejmości proboszcza młodzież mogła zobaczyć, jak adekwatnie do materii i konstrukcji kościoła zbudowanego w formie muru pruskiego przeprowadza się remont takiego obiektu. Z Radomierowic uczestnicy wycieczki udali się do sołectwa Murów z krótką wizytą w siedzibie urzędu, gdzie sporządzono pamiątkowe zdjęcie z Wójtem Gminy Murów. Dalszą część dnia oraz pobytu w Gminie Murów urozmaicił program Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu.
Wymiana młodzieży stanowi od lat świetną platformę kontaktów i poznawania się kultur dla dzieci i młodzieży partnerskich szkół i gmin. Wymiany w Publicznym Gimnazjum w Zagwiździu prowadzone są z powodzeniem od 1999 roku. W następnym roku (2015r.) młodzież Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu odwiedzi z rewizytą swoich przyjaciół w Gminie Zbiorczej Vallendar (Niemcy). 

Sprawozdanie: UG Murów, stanowisko ds. funduszy unijnych i promocji.

Fotorelacja:

 

 

Wizyta partnerska


W dniach od 03.09. do 05.09.2010 r. na terenie Gminy Murów przebywała delegacja z partnerskiej Gminy Vallendar. Goście z Vallendar uczestniczyli m.in. w Powiatowo - Gminych Dożynkach w Murowie. 

 

10 - LECIE PARTNERSTWA między Zbiorczą Gminą Vallendar a Gminą Murów

30 maja 2008 roku minęło 10 lat od podpisania umowy partnerskiej między Zbiorczą Gminą Vallendar a Gminą Murów. Umowa ta została podpisana w Vallendar przez Burmistrza Udo Bachmana reprezentującego Gminę Vallendar i Wójta Stanisława Zwolskiego oraz przewodniczącego Rady Gminy Zygmunta Hinka ze strony polskiej. Natomiast 8 maja 1999 roku w Zagwiździu parafawano układ partnerski. Podpisy złożyli Udo Bachman, Stanisław Szaforz, Zygmunt Hink i Czesław Tomalik. Idea zawiązania partnerstwa wyszła z inicjatywy byłej mieszanki Zagwiździa - pani Anny Weidel, która od 1957 roku mieszka w Gminie Vallendar. Uroczyste obchody odbyły się w Vallendar 31 maja 2008 roku. Ze  strony polskiej w uroczystości wzięła udział zaproszona grupa członków klubu partnerskiego i Wójt Gminy Murów - Pan Andrzej Puławski. W latach 1999 – 2007 odwiedziło Gminę Vallendar 200 mieszkańców naszej gminy, w tym reprezentanci strażaków, młodych piłkarzy, orkiestra „Camerata” i chór "Spotkanie" ze Starych Budkowic. Z rewizytą do nas przyjechali  czterokotnie mieszkańcy ze Zbiorczej Gminy Vallendar. 
W ramach partnerstwa od 1999 roku biegnie równolegle szkolna wymiana młodzieży między Publicznym Gimnazjum w Zagwiździu a Regionale Schule Vallendar. Do 2007 roku w wymianie uczestniczyło 320 uczniów ze strony polskiej i niemieckiej razem. Program wymiany mieszkańców i uczniów odbywa się z pomocą środków pozyskiwanych z zewnątrz, w przypadku wymiany mieszkańców Klubu Partnerstwa Murów Vallendar na składane wnioski do Komisji Europejskiej w Brukseli otrzymuje określone środki finansowe. Natomiast młodzież może wyjeżdżać do Vallendar i przyjmować kolegów z Vallendar dzięki pozyskiwanym środkom z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie.
Dzięki naszym przyjaciołom z Vallendar został doposażony „Caritas” w Zagwiździu oraz straż pożarna w St.Budkowicach. Rolnicy z wyspy Niederwerth pomogli założyć uprawy szparagów w naszej gminie. Partnerstwo to nie tylko odwiedziny, to przyjaźnie, które często trwają do dzisiaj.
  Bardzo serdecznie chciałam podziękować wszystkim członkom Klubu Partnerstwa Murów Vallendar za pomoc, współpracę, wsparcie, oraz osobom zaangażowanym w pielęgnowanie partnerstwa między naszymi gminami. Dziękuję także wszystkim rodzicom uczniów naszego gimnazjum, którzy gościli młodzież z Regionale Schule Vallendar. Dzięki nim, ich poświęceniu, gościnności nadal możemy kontynuować program szkolnych wymian młodzieży.    

           Kania Gabriela
Przewodnicząca Klubu Partnerstwa Murów Vallendar

 


 

 

Partnerstwo.jpeg         Partnerstwo 2.jpeg

 


 

 

1.jpeg

 


 

 

Echo 23.2006.jpeg _ Echo 23.2006 str. 2.jpeg

 


 

 

11.2007.jpeg  


 

 

  lastscan.jpeg