Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Wyremontowana świetlica

Pomysł rozbudowy świetlicy OSP Bukowo polegający na dobudowaniu toalet zrodził się na początku 2012 roku. Na zebraniu Rady Sołeckiej wraz z przedstawicielami OSP Bukowo oraz Wójta Gminy Murów podjęto decyzję, że należy czynić starania, aby pozyskać środki zewnętrzne na budowę, gdyż środki Sołectwa były znikome w stosunku do potrzeb.

Kosztorysowa wartość budowy wynosiła ponad 40 tys. zł.  W roku 2012 ze środków Sołectwa wykonano projekt na rozbudowę, co było motywacją do dalszego działania. Sołectwu udało się pozyskać 25.000 zł, były to ich środki własne (w tym otrzymana nagroda w konkursie Piękna wieś Opolska),a ponadto środki OSP Bukowo, Nadleśnictwa Kup  oraz 10.000 zł stanowiła dotacja otrzymana z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu.   Pozostało jedynie znaleźć wykonawcę, który zrealizuje zadanie za powyższą kwotę. Udało się. We wrześniu rozpoczęto kopanie fundamentów, a w grudniu  zakończono. Po skończeniu budowy wszyscy zgodnie stwierdzili, że należy w trybie pilnym wykonać remont świetlicy OSP, gdyż ostatnie malowanie miało miejsce ok. 20 lat temu i piękne toalety nie „pasują” do świetlicy. Po raz trzeci wszystkie środki jakie posiadało Sołectwo w ramach przydzielonych środków w budżecie Gminy na cały rok kalendarzowy przekazano na remont świetlicy. W ramach tego  wycyklinowano i pomalowano parkiet, wyrównano  ściany, wykonano instalację elektryczną i przede wszystkim wymalowano pięknie świetlicę.   Remont pochłonął ogół posiadanych środków. Brakowało jednak kinkietów,  kaloryferów,  karniszy i firan. Rada Sołecka wspólnie z OSP Bukowo zorganizowała zbiórkę złomu. Zaangażowanie mieszkańców w tę akcję było niesamowite. Zebrano dużą ilość złomu jak również środki finansowe. We wrześniu Sołectwo otrzymało także nagrodę od Wójta Gminy Murów w kwocie 1000 zł w związku z otrzymanym wyróżnieniem w konkursie Opolskie kwitnące 2014 zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Pozyskane środki z tych dwóch źródeł pozwoliły zakupić brakujące materiały.  Wiele prac przy budowie toalet jak i remoncie świetlicy wykonali zarówno mieszkańcy wsi jak i strażacy OSP całkowicie nieodpłatnie, angażując swój czas, narzędzia a czasami również przekazując nieodpłatnie  materiały do wykonania.

W niedzielę 9.11.2014r. o godz. 17.00 Rada Sołecka zorganizowała spotkanie w wyremontowanej świetlicy zapraszając wszystkich mieszkańców.  Zaproszenie przyjęło 46  mieszkańców. Była kawa i  ciasto, a przede wszystkim trochę wspomnień. Obecny na spotkaniu Pan Jerzy Sitek długoletni były  sołtys  wspominał początki budowy świetlicy.  Na spotkaniu obecny był również Wójt Gminy Murów Pan Andrzej Puławski,  a także Radny Powiatowy Pan Rudolf Mohlek.  Sołtys wsi Pan Piotr Witek oraz Pan Stanisław Onyszkiewicz – radny wsi Bukowo podziękowali mieszkańcom za zaangażowanie  oraz wkład finansowy wniesiony we wspólne dzieło. Podziękowania otrzymał również Wójt Gminy Murów który  był inicjatorem rozpoczęcia budowy  i wspierał działania Sołectwa.

  DSC04739x.jpeg DSC04742x.jpeg DSC04749x.jpeg DSC04751x.jpeg DSC04752x.jpeg DSC04736x.jpeg