Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Najlepszy projekt ...

 Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4870/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. ogłosił dwunastą edycję Konkursu „Piękna Wieś Opolska 2010r" z mottem przewodnim „Opolska wieś przyszłości".

Do udziału w konkursie zgłoszono:
 • w kategorii "Najpiękniejsza wieś" - 13 wsi,
 • w kategorii "Najlepszy start w odnowie wsi" - 5 wsi,
 • w kategorii "Najlepszy projekt odnowy wsi" - 10 projektów,
 • w kategorii "Najpiękniejsza zagroda wiejska" - 5 zagród
W miesiącach lipiec - sierpień komisja konkursowa zwizytowała wszystkie zgłoszone miejscowości. Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 24 sierpnia 2010r. zatwierdził propozycję Komisji Konkursowej i tym samym wyłonił laureatów konkursu.

 
 
Kategoria „Najpiękniejsza wieś"
 

 
„Najpiękniejsza wieś" to „najpiękniejsza" w świetle kryteriów, gdzie piękno wizualne jest tak samo ważne jak piękno wiejskiej wspólnoty - zorganizowanej, dynamicznej i osiągającej wymierne postępy, z silną i pielęgnowaną tożsamością.

 
 
W tej kategorii przyznano:

 
 • I miejsce: wieś Stare Siołkowice (gm. Popielów) - nagroda w wysokości 20 000 zł.
 • II miejsce: wieś Jaryszów (gm. Ujazd) - nagroda w wysokości 15 000 zł.
 • III miejsce: wieś Gąsiorowice (gm. Jemielnica)  - nagroda w wysokości  10 000 zł.
Wyróżnienia dla wsi:
 • Przechód (gm. Korfantów) - nagroda w wysokości  4 500 zł.
 • Ściborowice (gm. Krapkowice) - nagroda w wysokości 4 500 zł.
 • Moszczanka (gm. Prudnik) - nagroda w wysokości 4 500 zł.
   
Kategoria „Najlepszy start w odnowie wsi"

W tej kategorii startowały wsie, które przystąpiły do Programu Odnowy Wsi po 2006r.  W sołectwach tych zauważono, że zakres i dynamika realizowanych zadań, sposób organizacji i komunikacji wewnętrznej są wyjątkowe i dobrze integrują mieszkańców wokół przyjętej misji. 
W tej kategorii przyznano:
 • I miejsce: Skałągi (gm. Wołczyn) - nagroda w wysokości 10 000 zł
 • II  miejsce: Żywocice (gm. Krapkowice) - nagroda w wysokości 7 500 zł
 • III miejsce: Staniszcze Wielkie (gm.  Kolonowskie) - nagroda w wysokości 5 000 zł

Kategoria „Najlepszy projekt odnowy wsi"

 
Nagrodzone projekty cechuje wysoki poziom oddziaływania i zaspokajania potrzeb mieszkańców, a zaangażowanie w ich realizację niejednokrotnie zintegrowało społeczność wiejską.
 

W tej kategorii przyznano:

 
 • I miejsce: Pilszcz (gm. Kietrz) za projekt "Piernikowy zawrót głowy" - nagroda w wysokości 8 000 zł
 • II miejsce Wawelno (gm. Komprachcice) za projekt "Budowa wiaty wolnostojącej w Wawelnie" - nagroda w wysokości  6 000 zł
 • III miejsce: Bukowo (gm. Murów) za projekt "Bukowo wita" - nagroda w wysokości 4 000 zł
Wyróżnienia:

 • Staniszcze Małe (gm. Kolonowskie) za projekt "Wiejskie Centrum Kulturalno - Rekreacyjne w Staniszczach Małych" - nagroda w wysokości 2 000 zł
 • Pogórze (gm. Biała) za projekt "Ocalić od zapomnienia" - nagroda w wysokości 2 000 zł
 • Włodary (gm. Korfantów) za projekt "Centrum aktywności wiejskiej we Włodarach" - nagroda w wysokości 2 000 zł
 
Kategoria „Najpiękniejsza zagroda"

 
W tej kategorii szczególną uwagę zwraca się na zagrodę jako miejsce pracy i zamieszkania, na zachowanie wysokiej jakości zabudowy i estetyki poszczególnych części zagrody, przy jednoczesnym poszanowaniu wiejskiego krajobrazu kulturowego. 


W tej kategorii przyznano:

 • I miejsce dla Państwa Renaty i Konrada Dendera z Brynicy (gm. Łubniany) - nagroda w wysokości 3 000 zł
 • II miejsce dla Państwa Urszuli i Rudolfa Plachetka z Dolnej (gm. Leśnica) - nagroda w wysokości 2 000 zł
 • III miejsce dla Państwa Magdaleny i Krystiana Muszkiet z Zimnej Wódki (gm. Ujazd) - nagroda w wysokości 1 500 zł