Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Zebranie wiejskie

Zebranie rozpoczęła Pani Sołtys Klaudia Gustaw powitaniem wszystkich przybyłych mieszkańców oraz  zaproszonych gości - Wójta Gminy Murów  Pana Andrzeja Puławskiego i Radnego Powiatu Opolskiego Pana Rudolfa Mohlka. 

Do Organów Samorządowych Mieszkańców  na lata 2015 – 2018 drogą głosowania, jednogłośnie  zostały wybrane następujące  osoby:

Sołtys – Klaudia Gustaw

Rada Sołecka – Kandzia Wiktor, Kuka Waldemar, Jendryca Maria, Nanko Edyta, Michaś Katarzyna

Komisja Rewizyjna – Koziol Lidia, Sosna Małgorzata, Emmerling Paweł

W kolejnej części zebrania Pani Klaudia Gustaw  w formie prezentacji multimedialnej  przedstawiła  sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013 i 2014 rok. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytała Pani Lidia Koziol. Zostały złożone wnioski w sprawie – ustawienia dwóch dodatkowych lamp w naszej miejscowości, uprzątnięcie terenu wokół starej szkoły, o wystosowanie odpowiednich pism  do właścicieli  niezamieszkałych domów w sprawie utrzymania ładu i porządku na tych że posesjach.  Były zapytania do Pan Wójta jak i również do Pana Rudolfa Mohlka w sprawie przeprowadzenia modernizacji drogi Murów – Grabczok – Brynica. Radny Powiatu Opolskiego w formie krótkiego sprawozdania przedstawił wszystkie podjęte działania  inwestycyjne, które miały miejsce w latach 2011 – 2014 na terenie całej naszej gminy oraz plany i zapotrzebowania na podejmowanie kolejnych inwestycji.  O możliwości pozyskiwania powypadkowych odszkodowań rozmawiała przedstawicielka firmy Votum s.a Pani Dyr. Joanna Kurc specjalista ds. odszkodowań. Podczas dyskusji – sprawy różne, Pan Joachim Sosna poprosił Pana Wójta o wyasfaltowanie drogi gminnej na odcinku 250 m, od leśniczówki do pp Sosna.
Na zakończenie były podziękowania i gratulacje dla nowo wybranych przedstawicieli Sołectwa Grabczok.

 

Fotorelacja:

Zebranie wiejskie_Grabczok (3).jpeg Zebranie wiejskie_Grabczok (2).jpeg Zebranie wiejskie_Grabczok (6).jpeg
Zebranie wiejskie_Grabczok (4).jpeg Zebranie wiejskie_Grabczok (5).jpeg Zebranie wiejskie_Grabczok (1).jpeg