Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Zebranie OSP

Wszystkich uczestników zebrania oraz zaproszonych gości powitał Pan Marek Jermakowicz, który został wybrany na przewodniczącego zebrania. Po odczytaniu porządku zebrania zostały przedstawione sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za 2014 rok. Raport Komisji Rewizyjnej przedstawił Mateusz Staś. Po złożonych sprawozdaniach zostały przedstawione plany na rok bieżący – remont wjazdu do garażu, ocieplenie sufitu, zorganizowanie Dnia Strażaka  dla wszystkich jednostek z terenu gminy Murów, który został zaplanowany na 02 maja br. w Grabczoku  oraz za pośrednictwem naszej podstrony sołectwa Grabczok przekazywania informacji  z bieżących działań naszej jednostki. Poprzez jawne głosowanie udzielono absolutorium. Zgłoszono wniosek w sprawie hydrantów w naszej miejscowości (przegląd techniczny, itp.).  Zostały podjęte trzy uchwały w sprawach 1). Remontu strażnicy, 2). Podniesienia stawki składkowej z 10 zł na 30 zł, 3). Wniosek o hydrantach. W wolnych dyskusjach omawiano możliwość przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP dla naszych druhów. 
Były również  podziękowania…  podziękowania  za  pomoc, wsparcie i dobrą współpracę, które  skierowane zostały do Wójta Gminy Murów Pana Andrzeja Puławskiego, Pana Damiana Czaja ZOSPKP w Murowie, Pana Ryszarda Kowalskiego – opiekun KM NSP Opole oraz dla  Pana Przemysława Wienke – pracownik UG ds. OSP w Murowie. Na zakończenie  dla wszystkich uczestników został przygotowany drobny poczęstunek.

Fotorelacja:

Zebranie OSP_Grabczok2015 (1).jpeg Zebranie OSP_Grabczok2015 (2).jpeg Zebranie OSP_Grabczok2015 (3).jpeg Zebranie OSP_Grabczok2015 (4).jpeg