Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Historia

Z 1228 r. pochodzi wzmianka o wsi Punków, stanowiącej własność klasztoru w Czarnowąsach, nie ma jednak pewności czy odnosi się ona do Budkowic. Pierwszą o nich wzmiankę datuje się w 1534 roku. Urbarz z 1558 r. donosi, że Budkowice były zamieszkałe przez sołtysa i 9 stałych mieszkańców. Ludzie ci byli zobowiązani świadczyć na rzecz zamku opolskiego rocznie 1 krowę, 4 kopy raków, jak również hodować krogulce i jastrzębie.
Podatek mszalny Budkowiczanie płacili proboszczowi w Jełowej, zaś proboszczowi z Olesna byli zobowiązani płacić rocznie 12 groszy dziesięciny. W 1618 roku liczba mieszkańców wzrosła jeszcze o 11 zagrodników, a w 1783 r. Budkowice miały 10 chłopów, 32 zagrodników, 18 chałupników - razem 588 mieszkańców.
We wsi istniała szkoła katolicka z nauczycielem i pomocnikiem, do której chodziły również dzieci z Dębińca. Poza tym znajdował się tam młyn wodny, leśniczówka, warzelnia potasu, dwie smolarnie, huta żelaza i 8 rzemieślników. W roku 1890 językiem polskim posługiwało się 1400 mieszkańców Starych Budkowic, a w 1900r. - 1506. Prenumerowano 10 egz. "Gazety Opolskiej", 5 egz. "gazety Grudziądzkiej", 10 egz. "Posłańca Niedzielnego" i 1 egz. "Katolika". W 1925 roku wieś posiadała 257 budynków mieszkalnych i należała tym samym do dużych wsi wiejskich.