Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

OKRiS

1. Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRiS) polega na wprowadzeniu powszechnych zniżek oraz ulg wspierających rodziny oraz osoby starsze w opłatach za usługi publiczne, głównie w instytucjach podległych jednostkom samorządowym, jak również w innych podmiotach publicznych i prywatnych.

Uprawnieni do korzystania:

 rodziny wychowujące min. 2 dzieci w wieku do 18 lat (małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi) zamieszkujące na terenie województwa opolskiego

 rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26 roku życia i posiada orzeczenie o niepełnosprawności

 osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie OKRiS: DOCwniosek_OKRiS.doc (156,00KB)
Regulamin OKRiS: PDFregulamin_OKRiS.pdf (2,87MB)


2. Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Infolinia nt. Karty Dużej Rodziny: (22) 529 06 81, (22) 661 11 99.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny: DOCXWNIOSEK KDR..docx (21,27KB) 
Zniżki oferowane w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny:
PDFoferta-partnerow_v_12_08_2014_www.pdf (280,06KB)