Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Szkolenie dla przedstawicieli NGO i JST

Szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s”, a jednym z tematów była kwestia konkursów na dofinansowanie NGO w 2015r.

Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany jest w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL przez Samorząd Województwa Opolskiego oraz OCWIP, OCDL i DWPN.

Celem spotkań jest omówienie modelowych rozwiązań współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a JST na szczeblu wojewódzkim – UMWO (które to zostały wypracowane w ramach Projektu), m. in.:

1. Standard konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych – możliwość konsultowania przez NGO z woj. opolskiego aktów uchwalanych przez Sejmik WO.

2. Model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowania – tutaj chodzi o konkursy dla NGO organizowane w 2015 r. przez UMWO.

3. Model tworzenia partnerstw pomiędzy NGO a UMWO w realizacji zadań publicznych.

Więcej informacji na stronie organizatora: kliknij tutaj.

Pytania natury organizacyjnej proszę kierować do UG Murów pod nr tel. 77/4214034 wew. 106.