Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Spis powszechny

Oferty należy składać w terminie od 09.12.2010 r. do 17.12. 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Murowie - Sekretariatw kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego” lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Murowie
ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

PDFspis.pdf (121,15KB)