Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Konferencja - LEADER


rozmiar: 16,33 KB
pobrań: 16
data: 2009-11-13 11:57:19

  
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
 
Konferencja finansowana w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW 2007-2013
 
STOWARZYSZENIE  Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak
 
ZAPRASZA
mieszkańców, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia) oraz przedstawicieli Parafii obszaru
Gmin Lubsza, Świerczów, Pokój, Łubniany, Murów, Domaszowice, Namysłów, Popielów
 
do udziału w spotkaniu nt. możliwości korzystania ze wsparcia finansowego realizacji przedsięwzięć uwzględnionych w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Stobrawski Zielony Szlak  na lata 2008-2013 w ramach realizacji Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
 
„Małe projekty”
„Odnowa i rozwój wsi”

MIEJSCA I TERMINY SPOTKAŃ
Obszar Gminy Lubsza, Popielów 18.11.2009r. godz. 12:00 Sala Urzędu Gminy Popielów
Obszar Gminy Świerczów, Pokój 20.11.2009 r. godz. 18.00 Sala narad Urzędu Gminy Pokój
Obszar Gminy Łubniany , Murów 18.11.2009r. godz.16:00   Łubniański Ośrodek Kultury ul. Opolska 53
Obszar Gminy 
Domaszowice, Namysłów
16.11.2009 r. godz. 11:00 Duża sala narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie