Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Poradnik

Przekazujemy do informacji rolników, producentów żywności oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych zaktualizowany poradnik, który stanowi zbiór obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, podatkowych i ubezpieczeniowych określających możliwości oraz formy prowadzenia działalności w ramach m.in. dostaw bezpośrednich, sprzedaży bezpośredniej i lokalnej. 

Do kogo skierowany jest poradnik?

Poradnik skierowany jest do potencjalnych producentów, czyli do wszystkich rolników zainteresowanych zwiększeniem dochodów swojego gospodarstwa poprzez produkcję żywność naturalnej, tradycyjnej lub prowadzących sprzedaż bezpośrednio z gospodarstw, osób fizycznych, prawnych zajmujących się produkcją żywności w gospodarstwach rolnych, organizacji pozarządowych o statusie stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie produkcji żywności, gospodarstw agroturystycznych, małych rodzinnych zakładów, przedsiębiorstw produkcyjnych.


Instytucje biorące udział w opracowywaniu:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

2. dr inż. Maciej Oziembłowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

3. I Urząd Skarbowy w Opolu,

4. Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu,

5. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu,

6. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu,

7. Związek Śląskich Rolników w Opolu,

8. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Opolu,

9. OR Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu,


Poradnik dostępny jest w wersji elektronicznej oraz papierowej. Poradnik można odebrać w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na ul.Hallera 9 w Opolu (budynek Regionalnego Centrum Języków Obcych).

 

Poradnik w wersji elektronicznej do pobrania w formacie pdf:
PDFPoradnik.pdf (5,17MB)