Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Spotkanie informacyjne

Związek ZIT Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska uprzejmie zaprasza zarządców budynków, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe na spotkanie  informacyjne w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w zakresie efektywności energetycznej i OZE, które odbędzie się 18.05.br. o godzinie 10.00  w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska na ul. Horoszkiewicza 6 w Opolu.

Tematyka spotkania:

  • Ogólny zakres Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w nawiązaniu do wymagań wynikających z uregulowań prawnych
  • Różnice pomiędzy PGN (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej) a SEAP (ang. Sustainable Energy Action Plan/plan działań na rzecz zrównoważonej energii
  • Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej i OZE – omówienie celów, zakresu projektu ze wskazaniem grup docelowych
  • Przykłady dobrych praktyk
     

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu w terminie do 14 maja bieżącego roku (pod numerem telefonu 77/54 17 933 lub pocztą elektroniczną na adres: elzbieta.koman@ao.opole.pl ).