Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenia

Lista organizacji pozarządowych (NGO) z terenu Gminy Murów:

1. Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe"
Dworcowa 2, 46-030 Murów, Murów


2. Klub Jeździecki Okoły
Wiejska 30, 46-030 Murów, Okoły


3. Klub Partnerstwa Murów - Vallendar
Lipowa, 46-030 Murów, Zagwiździe


4. Klub Sportowy "Unia" Murów
Wolności 31, 46-030 Murów, Murów


5. Ludowy Klub Sportowy "Unia" Murów
Wolności 33, 46-030 Murów, Murów


6. "Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Relaks" Murów
Dworcowa 2, 46-030 Murów, Murów


7. Ochotnicza Straż Pożarna
Lipowa 11a, 46-030 Murów, Zagwiździe


8. Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowej
Wiejska, 46-030 Murów, Bukowo


9. Ochotnicza Straż Pożarna w Dębińcu
Wiejska 23, 46-030 Murów, Dębiniec


10. Ochotnicza Straż Pożarna w Grabczoku
Wiejska 27, 46-030 Murów, Grabczok


11. Ochotnicza Straż Pożarna w Radomierowicach
Wolności 18, 46-030 Murów, Radomierowice


12. Ochotnicza Straż Pożarna w Stora Enso Timber Sp. z o.o. w Murowie
Wolności 4, 46-030 Murów, Murów


13. Opolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Turystycznych
Wiejska 58, 46-030 Murów, Bukowo


14. Stowarzyszenie Artystyczne "Spotkanie" w Dębińcu
Targowa 32, 46-030 Murów, Stare Budkowice


15. Stowarzyszenie Budkowice
Ogrodowa 3, 46-030 Murów, Stare Budkowice


16. Stowarzyszenie Miłośników Murowa
Wolności 22, 46-030 Murów, Murów


17. Stowarzyszenie na rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Wsi i Ochrony Środowiska "Zielone Radomierowice"
Szkolna 10, 46-030 Murów, Radomierowice


18. Związek Zawodowy Pracowników Spółki Akcyjnej "Vitroterm Murów"
Wolności 3346-030 Murów, Murów

19. Stowarzyszenie Nowe Budkowice
Dworcowa 6, 46-030 Murów, Nowe Budkowice