Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Lider dla integracji

Projekt skierowany jest do Liderów Lokalnych chcących działać i zmieniać swoją miejscowość, okolice.
Liderzy nie muszą być z żadnej organizacji.
Przez projekt można:
poprawić integrację społeczności lokalnej z terenu Powiatu Opolskiego, wzmocnić liderów lokalnych w obszarze pisania projektów i zarządzania projektami, podnosić jakość życia i zwiększyć liczbę inicjatyw społecznych oraz zapobiegać wykluczeni społecznemu na terenach wiejskich.
Podczas projektu przeprowadzone zostaną warsztaty i szkolenia poruszające następujące zagadnienia:
komunikacja interpersonalna, pisanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ekonomia społeczna, negocjacje, integracja środowiska lokalnego, źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji społecznych oraz źródeł
wsparcia dla organizacji społecznych w miejscowościach wiejskich..
Udział w projekcie jest bezpłatny.