Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Remont obiektu zabytkowego Huty Żelaza

Tytuł projektu:
"Remont obiektu zabytkowego Huty Żelaza w Zagwiździu z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”

Co zostało zrobione?

Prace remontowo – konserwatorskie, tj. remont stropu, naprawa pokrycia dachowego i renowacja elewacji, remont pomieszczeń, naprawa stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie posadzek, przystosowanie pomieszczenia magazynowego na węzeł sanitarny.
Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne, tj. kanalizacja sanitarna, instalacja wodociągowa, wentylacja, przyłącze wodociągowe, przykanalik i przyłącze kanalizacji sanitarnej.
Prace w związku z siecią i instalacją elektryczną, tj. linia kablowa zasilająca n/n, instalacja elektryczna w budynku.

Dofinansowanie:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 313,322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

Cel:
Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Zagwiździe poprzez remont zespołu budynków oraz infrastruktury zabytkowej Huty Żelaza wraz z kanałami i przepustami. Równocześnie poprawa jakości życia mieszkańców poprzez udostępnienie obiektu sprzyjającego aktywności społeczno - kulturalnej. Planowana operacja wpłynęła na realizację celów zawartych w lokalnej strategii rozwoju poprzez ochronę i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki oraz życia społeczno - kulturalnego mieszkańców.

Koszty:
Całkowite: 200.454,99zł (brutto)
Koszty kwalifikowalne: 163.975,33 zł netto
Dofinansowanie: 75%
Kwota dofinansowania: 122.981,00zł

Ostateczny termin realizacji:
Październik 2012r.


Dokumentacja fotograficzna efektów rzeczowych przeprowadzonego projektu:

Kompleks zabytkowej Huty Żelaza.I.jpeg

Kompleks zabytkowej Huty Żelaza.III.jpeg

Kompleks zabytkowej Huty Żelaza.IV.jpeg