Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Strategia ZIT przyjęta

Głównym celem działań realizowanych w ramach ZIT jest zwiększenie konkurencyjności Aglomeracji Opolskiej. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, na posiedzeniu 18.06.2015r., podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.

Dokument stanowi podstawę realizacji zadań w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych w perspektywie do 2020 roku przez podmioty z obszaru Aglomeracji Opolskiej. Warunkiem ogłoszenia pierwszych konkursów dla wniosków o dofinansowanie środkami UE w ramach ZIT jest pozytywne zaopiniowanie dokumentu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Środki na realizację zadań w formule ZIT wyodrębnione zostały w RPO WO na lata 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać na przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, realizację zadań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, w  tym na zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Wsparcie będzie można uzyskać również na renowację i promocję unikalnych zasobów kulturowych Aglomeracji oraz rozwój kształcenia ogólnego, zawodowego oraz edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej.

Łącznie na ten cel przeznaczone zostanie ponad 71 milionów euro.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem.

Załączniki:
PDFStrategia ZIT Aglomeracji Opolskiej.pdf (7,19MB)
PDFZałcznik nr 1 do Strategii ZIT - syntetyczna diagnoza.pdf (6,99MB)
PDFZał…cznik nr 2 do Strategii ZIT - matryca logiczna.pdf (675,36KB)
PDFZałącznik nr 3 do Strategii ZIT - raport z przygotowania.pdf (1,34MB)