Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Dyplom

Gmina Murów otrzymała dyplom za najbardziej nagradzany i uhonorowany projekt w Leaderze podczas konferencji "Leader w Leaderze" dnia 24.06.2014r. Stowarzyszenia Stobrawski Zielony Szlak. Dyplom tyczy się wielokrotnie nagrodzonego obiektu kompleksu zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu oraz projektu pt. "Remont obiektu zabytkowego Huty Żelaza w Zagwiździu z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne"  zrealizowanego przy wsparciu środków unijnych.

Relacja z konferencji na stronie organizatora: kliknij tutaj.

Dla przypomnienia - informacje o kosztach całkowitych oraz kwotach dofinansowania projektu zrealizowanego przez Gminę Murów:

Dofinansowanie:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 313,322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

Cel:
Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Zagwiździe poprzez remont zespołu budynków oraz infrastruktury zabytkowej Huty Żelaza wraz z kanałami i przepustami. Równocześnie poprawa jakości życia mieszkańców poprzez udostępnienie obiektu sprzyjającego aktywności społeczno - kulturalnej. Planowana operacja wpłynęła na realizację celów zawartych w lokalnej strategii rozwoju poprzez ochronę i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki oraz życia społeczno - kulturalnego mieszkańców.

Koszty:
Całkowite: 200.454,99zł (brutto)
Koszty kwalifikowalne: 163.975,33 zł netto
Dofinansowanie: 75%
Kwota dofinansowania: 122.981,00zł

Ostateczny termin realizacji:
Październik 2012r.
Dyplom_ST.Z.Szlak.jpeg