Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego

Wójt Gminy Murów przypomina o konieczności przestrzegania obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

Rozporządzenie określa m.in. postępowanie z produktem ubocznym pochodzenia zwierzęcego, będące materiałem szczególnego ryzyka kategorii 1, które należy przekazywać podmiotom zatwierdzonym, uprawnionym do przyjmowania, składowania, stosowania lub usuwania materiału kategorii 1.

Oto link do ww. rozporządzenia: kliknij tutaj.