Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Dofinansowanie na tranzyt Zagwiździe - Stare Budkowice

Gmina Murów pozyskała dofinansowanie na operację pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice" w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Operacja pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice" to inwestycja liniowa polegająca na wykonaniu sieci kanalizacyjnej sanitarnej tranzytowej pomiędzy miejscowościami Zagwiździe i Stare Budkowice.

Sieć kanalizacyjna składa się z odcinka kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej tłocznej oraz przyłączy kanalizacyjnych do posesji. W skład sieci wchodzą również komory rozprężne, odwadniające i odpowietrzające na rurociągach tłocznych wraz z armaturą i wyposażeniem (8 kpl.) i montaż z rozruchem kompletnych pompowni sieciowych (5 kpl). Sieć kanalizacji sanitarnej została zabudowana w drogach, chodnikach oraz częściowo w terenach zielonych. W miejscach zabudowy odtworzona nawierzchnia asfaltowa i tłuczniowa. W ciągu przebiegu trasy na wykonanych kanałach widoczne są studzienki rewizyjne. Przepompownie zostały wybudowane na terenie przewidzianym projektem.

Wielkość i parametry inwestycji:

  1. Długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej tłocznej łącznie to 7554,8 [m], z czego:
  • kanalizacja grawitacyjna z rur PCV ø 200 mm to odcinek o długości 2 097m wraz z robotami przygotowawczymi i rozbiórkowymi oraz wykonanie przyłączy sanitarnych z rur PCV ø 160 mm o długości 439,50m
  • kanalizacja ciśnieniowa z rur PEHD ø 90-110 mm to odcinek o długości 5 018,30m wraz z robotami przygotowawczymi i rozbiórkowymi;

      2. Przyłącza do posesji: 70 szt.

Wartość dofinansowania operacji: 2 020 977,63zł, co stanowi prawie 60% dofinansowania kosztów kwalifikowanych operacji.
Łączny koszt operacji: 3 380 320,84zł