Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

System Informacji Przestrzennej Gminy Murów

Miło nam poinformować, że wszyscy mieszkańcy Gminy Murów oraz turyści odwiedzający piękne tereny maszej gminy mogą przeglądać zasoby Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Murów. System Informacji Przestrzennej dostępny jest pod adresem http://portal.gison.pl/murow/. Można również korzystać z niego klikając na baner dostępny na stronie Urzędu Gminy. W  Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Murów można np. szybko sprawdzić położenie działki oraz jej aktualny status, potencjalni inwestorzy z kolei mogą wytypować miejsce dla swojej przyszłej inwestycji.

Szybki dostęp do informacji
W serwisie mapowym znajdziemy tematyczne warstwy – Ortofotomapa, działki ewidencyjne, drogi, budynki czy numeracja adresowa. Wyszukiwarka pomoże znaleźć nam numer działki oraz wskaże numer adresowy budynku.

Dla kogo przeznaczony jest System Informacji Przestrzennej?
System Informacji Przestrzennej Gminy Murów służy zarówno mieszkańcom jak i pracownikom samorządowym. Możemy od teraz w prosty sposób gromadzić wszystkie dane przestrzenne w jednym miejscu. Pracownicy mają w ten sposób szybki wgląd do informacji o terenie, mieszkańcach i środowisku, a inwestorzy i turyści mogą samodzielnie uzyskać ważne informacje.

Innowacyjne przeglądanie planów zagospodarowania
Dzięki udostępnionym w Systemie Informacji Przestrzennej informacjom z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – mieszkańcy w prosty sposób mają możliwość sprawdzenie, jakie jest przeznaczenie w planie dla wybranej działki.

Proste w obsłudze narzędzia
Poza standardowymi narzędziami nawigacyjnymi, takimi jak przybliżanie i oddalanie, system wyposażony jest w wyszukiwarkę miejscowości, działek ewidencyjnych i adresów. Posiada funkcję identyfikacji obiektów, włączania i wyłączania warstw tematycznych. Możliwe jest również zmierzenie odległości między interesującymi nas punktami, obliczenie powierzchni (np. działki budowlanej) i wydrukowanie zaznaczonego obszaru.

Spełnienie wymogów ustawowych:
Dzięki Systemowi GEOplMPZP firmy GISON urzędy gmin i miast wypełniają obowiązki wynikające z Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Nakłada ona na organy administracji obowiązek zapewnienia dostępu do zbiorów danych przestrzennych, m.in. dla dokumentów planistycznych oraz usług z nimi związanych, w tym wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania i usług danych przestrzennych w dwóch etapach:

1. obowiązek tworzenia, aktualizacji i udostępniania metadanych dotyczących m.in. dokumentów planistycznych – miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opcjonalnie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Termin opracowania metadanych w odniesieniu do zbiorów oraz usług danych przestrzennych, w tym dla dokumentów planistycznych przypadał na dzień 3 grudnia 2013 roku.

2. dla dokumentów planistycznych utworzonych po 7 czerwca 2010 roku – do października 2015 roku.