Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Wizyta Marszałka i komisji w Zagwiździu

W czwartek, 08.10.2015 r. gościliśmy w sołectwie Zagwiździe Marszałka Województwa Opolskiego - Pana Antoniego Konopka wraz z członkami komisji konkursowej, która przyznała w bieżącym roku wsi Zagwiździe tytuł "Najpiękniejszej Wsi Opolskiej 2015". Komisja konkursowa wraz z Marszałkiem została zaproszona na gościnną wizytę do "Najpiękniejszej Wsi Opolskiej 2015" przez przedstawicieli Zagwiździa. Goście mieli okazję zwiedzić Zagwiździe w jesiennych barwach oraz zapoznać się z planami rozwoju wsi.

Pobyt Marszałka oraz komisji konkursowej został zorganizowany przez członków Rady Sołeckiej, przy wsparciu OSP Zagwiździe, Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu, Klubu Seniora oraz Urzędu Gminy w Murowie. Wizyta przeprowadzona została wg. uprzednio ustalonego scenariusza zwiedzania. Pierwszą stacją była remiza OSP w Zagwiździu, gdzie Prezes jednostki przedstawił stan techniczny wyposażenia oraz działalność jednostki. Drugą stacją było Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu. Dyrektor szkoły zaprezentowała przed komisją osiągnięcia i wyniki szkoły, efekty zajęć technicznych oraz dodatkowych, jak i projekty współpracy z organizacjami i instytucjami. Omawiano również plany związane z budową sali gimnastycznej przy gimnazjum. Wizyta komisji była też okazją prezentacji nowo nabytych umiejętności uczniów grupy Młodych Ratowników, którzy umundorowani i zdyscyplinowani zrobili na wszystkich dobre wrażenie. Kolejnym punktem trasy zwiedzania był parafialny kościół w Zagwiździu. Ksiądz Alfred Skrzypczyk zaciekawił gości  historią i dzisiejszą działalnością parafii NSPJ – szczególnie działania związane z remontami, odtwarzaniem i konserwacją zabytkowego charakteru budynków i otoczenia wzbudziły szacunek komisji i Marszałka. W drodze do kompleksu zabytkowej Huty Żelaza goście oprowadzeni zostali ścieżką Ogrodu Botanicznego, gdzie szczególną uwagę zwrócono na zrealizowane projekty ochrony bioróżnorodności i wzbogacania naturalnych zasobów założenia parkowego. Ostatnim punktem scenariusza zwiedzania Zagwiździa był wykład Wójta Gminy Murów dot. Huty Żelaza i wykorzystanie zabytkowego kompleksu w celach społeczno-kulturalnych. Goście zwiedzieli Regionalną Salę Muzealną z licznymi eksponatami oraz wystawami, jak i budynki Młotowni i kuźni, która została zaadaptowana na salę biesiadną z zabytkowym kominkiem. W sali Rada Sołecka z Klubem Seniora przygotowała piękną biesiadę z lokalnymi produktami i smakołykami. Podczas biesiady gości zaproszono do obejrzenia nagrania z tegorocznego występu kabaretu „Amatory” podczas Dni Zagwiździa, który nawiązaywał do aktualnych wydarzeń ostatnich miesięcy.

Marszałek serdecznie dziękując za zaproszenie, wyraził sowje uznanie dla mieszkańców Zagwiździa, którzy w zorganizowany i odpowiedzialny sposób dbają o rozwój swojego wsi. Natomiast pani Mariola Szachowicz, z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi  nawiązując do dużego zaangażowania mieszkańców w proces odnowy wsi oraz pomysłowe podejście wobec wykorzystania lokalnych zasobów zabytkowych i walorów przyrodniczych Zagwiździa, zaproponowała sołectwu współpracę w roli partnera w projektach nowego okresu programowania - ochrona bioróżnorodności odgrywa bowiem w przyszyłych latach dużą rolę w Programie Odnowy Wsi.


Fotorelacja: stanowisko ds. funduszy unijnych i promocji