Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Spotkanie informacyjne o energooszczędnych systemach grzewczych

W czwartek, 05.11.2015r. o godz. 17:00 w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagwiździu nad remizą OSP odbędzie się spotkanie informacyjne firmy HomeInstal A&M dotyczące energoszczędnych systemów grzewczych. Firma HomeInstal A&M specjalizuje się w szeroko pojętym doradztwie energetycznym oraz wspiera wnioskodawców w pozyskiwaniu funduszy z programu „Prosument Opolski” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW w Opolu).    

Prezentujemy informacje odn. założeń „Prosumenta Opolskiego” WFOŚiGW w Opolu:

Jak informuje WFOŚiGW w Opolu program „Prosument Opolski” skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej lub w których część mieszkalna stanowi nie mniej niż 50% powierzchni budynku.

Dotacje będą mogły uzyskać inwestycje polegające na zakupie i montażu następujących mikroinstalacji OZE:
1) Pomp ciepła
2) Instalacji kolektorów słonecznych
3) Instalacji systemów fotowoltaicznych
4) Małych elektrowni wiatrowych
na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.  

Program "Prosument Opolski" będzie realizowany w latach 2014-2017. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym.

WFOŚiGW w Opolu nie podaje z góry, jaki będzie budżet programu, informuje tylko, że będzie on określany w kolejnych corocznych planach działalności Funduszu. 

Beneficjent programu "Prosument Opolski" może otrzymać dofinansowanie w formie dotacji ze środków Funduszu w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

I. Beneficjent  może otrzymać dofinansowanie w formie dotacji ze środków Funduszu
w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

1. w przypadku pompy ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u  – 900 zł/kW;

2. w przypadku pompy ciepła typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u.:
z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej od 150 do 250 litrów – 1 500 zł/kW,
z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej > 250 litrów – 2 400 zł/kW,
do pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u. – 1 650 zł/kW;

3. w przypadku instalacji solarnej – 600 zł/kW (moc określona zgodnie z normą PN-EN 12975-1 lub równoważną, przy różnicy temperatury       (Tm – Ta) = 50 K i natężeniu promieniowania słonecznego G = 1 000 W/m2);

4. w przypadku systemu fotowoltaicznego o mocy poniżej 5kW:
- z montażem akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 3 600 zł/kWp,
- bez akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 2 100 zł/kWp;

5. w przypadku systemu fotowoltaicznego o mocy od 5 do 40 kW:
- z montażem akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 3 300 zł/kWp,
- bez akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 1 800 zł/kWp;

6. w przypadku małej elektrowni wiatrowej o mocy poniżej 10 kW:
- z montażem akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 4 800 zł/kW,
- bez akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 3 300 zł/kW;

7. w przypadku małej elektrowni wiatrowej o mocy od 10 do 40 kW:
-z montażem akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 3 450 zł/kW,
-bez akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 1 950 zł/kW.

W ramach programu "Prosument Opolski" na jeden budynek mieszkalny/lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie, a jego łączna kwota nie może być wyższa niż:

– w przypadku instalacji wykorzystującej jedno odnawialne źródło energii:
a) 15 000 zł dla osób fizycznych,
b) 45000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, 

– w przypadku instalacji wykorzystujących równolegle więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej:
a) 30 000 zł dla osób fizycznych,
b) 90 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych.


Więcej informacji na stronie WFOŚiGW w Opolu: kliknij tutaj.