Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Uwaga Rolnicy - informacja

Na podstawie art. 46 ust.8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 124), sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego ds. rolnictwa, określa w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zwraca się zapytaniem do producenctów rolnych z Gminy Murów, czy zainteresowani są uprawą maku i konopi włóknistych w 2016r.  Ewentualne informacje prosimy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy Murów do dnia 04.12.2015r.
 
Przypominamy, że uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni w wyznaczonych rejonach na podstawie zezwolenia na uprawę przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, na prowadzenie działalności w zakresie skupu przedmiotowych roślin.


Dalsze informacje odnośnie upraw maku i konopi włóknistych w 2016r udziela Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod nr tel. 77 4482 115.