Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Wizyta eksperta

We wtorek, 17.11.2015 r. gościliśmy w sołectwie Zagwiździe dr Konrada Czapiewskiego - naukowca z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk z Warszawy. Wspólnie z ekspertem grono osób zaangażowanych w przygotowanie sołectwa Zagwiździe do partycypacji w Sieci Najciekawszych Wsi przeprowadzono wizję lokalną oraz opracowano plan działania. 

Opracowanie planu działania jest nieodzownym krokiem w przygotowaniu sołectwa w taki sposób, aby zakwalifikować wioskę do następnego etapu zbliżającego do statusu pełnowartościowego członka Sieci Najciekawszych Wsi.

Informacje na temat Sieci Najciekawszych Wsi:

A. Źródło: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW)

Sieć Najciekawszych Wsi - koncept mający swą genezę we wzorcach  funkcjonowania w Europie i świecie sieci Najpiękniejszych Wsi – najcenniejszych pod względem dziedzictwa kulturowego i krajobrazu wiejskiego reprezentantów danego regionu lub kraju. Funkcjonowanie sieci pozwala na kultywowanie wiejskości i zachowanie owego dziedzictwa w harmonii z turystycznym profilem rozwoju. Efektem jest rozpoznawalny i markowy produkt turystyczny – oferta pobytu w miejscowościach o podobnym poziomie bardzo wysokiej atrakcyjności. Na straży jakości tej oferty stoi system certyfikacji potwierdzający spełnianie kryteriów uczestnictwa w sieci (organizowany przez podmiot skupiający uczestników sieci).
Więcej na stronie KSOW: kliknij tutaj.


B. Źródło: Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW):

Koncepcja Sieci Najciekawszych Wsi opiera się na następujących filarach:

 •     Walory poznawcze wsi są powodem pobytu;
 •     Powód pobytu werbalizuje opowieść;
 •     Dla pobytu przyjezdnych wyznaczona jest przestrzeń posiadająca walory,    nazywana obszarem udostępnionym;
 •     Odbiór walorów poznawczych następuje poprzez pokonywanie trasy, złożonej z punktów ilustrujących treści zawarte w   opowieści.
 1. Warunkiem jest jednak, aby zasoby materialne wsi, (jakość wiejskiej przestrzeni oraz infrastruktura pobytu i udostępnienia walorów) zdecydowanie przewyższały krajową przeciętność.
 2. W latach 2013-2014 kompletowano pulę potencjalnych uczestników sieci. Na podstawie kwerendy wojewódzkich konserwatorów zabytków i ekspertów wytypowano ok. 230 miejscowości z całej Polski.
 3. Pierwsze oceny potencjału miejscowości do uczestnictwa w Sieci wykonano w ramach regionalnych programów wdrożeniowych - w województwie opolskim ocenie poddano 13 wsi, a w woj. śląskim 4.
 4. Na wniosek PSORW – przyszłego operatora sieci, w 2015 roku zrealizowano projekt „Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi”, finansowany przez FAPA. Oceniano potencjał uczestnictwa w sieci 50 miejscowości ze wszystkich województw.

  Więcej na stronie PSORW: kliknij tutaj.


Fotorelacja: stanowisko ds.funduszy unijnych i promocji