Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Ogłoszenie

Wójt Gminy Murów  zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016. Termin zgłoszeń trwa do 07.01.2016 r.

Formularz zgłoszeń w wersji edytowalnej do pobrania:

DOCFormularz zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w ar1.doc (49,50KB)