Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Studium

Wójt Gminy Murów zawiadamia, iż w dniach od 22 marca do 19 kwietnia w Urzędzie Gminy został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.