Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Spotkanie pt."Bioróżnorodność skarbem Opolszczyzny"

W czwartek 28.01.2016 r. podczas spotkania pt. „Bioróżnorodność skarbem Opolszczyzny" w Dylakach wprowadzającym w tematykę dwuletniego projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (UMWO) i jego partnerów sołectwo Zagwiździe w wykładzie dr Badory z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego zostało ujęte jako przykład dobrych praktyk w ramach ochrony krajobrazu i wykorzystania naturalnych zasobów przyrodniczych miejscowości.

Wykład dr Badory pt. „Jak chronić i kształtować przyrodę wsi” odnosił się m.in. do kwestii przemian struktur zagospodarowania wsi i ich skutków dla przyrody oraz podstawowych zasad proekologicznego kształtowania krajobrazu terenów wiejskich. Dr Badora na zdjęciach z Zagwiździa przedstawił uczestnikom spotkania, jak w prosty i tradycyjny sposób mieszkańcy miejscowości tworzą np. azyl dla rodzimych gatunków płazów i gadów (na przykładzie ogrodu państwa Puławskich) oraz jak kształtują przyjazną przestrzeń dla odwiedzających i dla siebie samych. Szczególną uwagę wykładowca poświęcił naturalnej wydmie śródlądowej w okolicach kompleksu zabytkowej Huty Żelaza, stawie w centrum miejscowości oraz dzikiej ścieżce rowerowej wzdłuż rzeki Budkowiczanki. Biorący udział w spotkaniu koordynator Programu Odnowy Wsi Gminy Murów zwrócił uwagę słuchaczy na zrealizowane projekty w zakresie ochrony bioróżnorodności w Zagwiździu. Należą do nich m.in.: utworzenie Opolskiej Łąki przy parafialnym Ogrodzie Botanicznym (projekt współpracy z Doliną Stobrawy), sadzenie wierzby głowiastej i przygotowywanie domków dla owadów błonkoskrzydłych przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu wraz z zespołem Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Działania w tym zakresie będą kontynuowane w Zagwiździu, docelowo też na terenie całej Gminy Murów.

Spotkanie w Dylakach zostało zorganizowane dla przedstawicieli samorządów gminnych, liderów społeczności lokalnych i odnowy wsi oraz przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych. Projekt pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" natomiast, jest projektem wielokierunkowym i obejmuje trzy podstawowe grupy działań stanowiące w efekcie końcowym spójną koncepcję zagospodarowania przestrzeni wiejskich z uwzględnieniem walorów przyrodniczych.  

Więcej informacji o spotkaniu oraz projekcie na stronie: www.odnowawsi.eu

Fotorelacja ze spotkania:


Szkolenie_ochrona bioróżnorodności_Zagwiździe_2016 (6).jpeg
Szkolenie_ochrona bioróżnorodności_Zagwiździe_2016 (7).jpeg
Szkolenie_ochrona bioróżnorodności_Zagwiździe_2016 (2).jpeg
Skalniak w ogrodzie państwa Puławskich

Szkolenie_ochrona bioróżnorodności_Zagwiździe_2016 (3).jpeg
Mieszkanka skalniaka :)

Szkolenie_ochrona bioróżnorodności_Zagwiździe_2016 (4).jpeg
Oczko wodne w ogrodzie państwa Puławskich

Szkolenie_ochrona bioróżnorodności_Zagwiździe_2016 (5).jpeg
Budki lęgowe w ogrodzie państwa Puławskich

Szkolenie_ochrona bioróżnorodności_Zagwiździe_2016 (8).jpeg
Tradycyjne ogrodzenie pól świetnie komponujące się w krajobraz zaplecza tzw. "Górek" w Zagwiździu

Szkolenie_ochrona bioróżnorodności_Zagwiździe_2016 (10).jpeg
Staw w centrum Zagwiździa - ostoja dla wielu gatunków płazów, owadów, ryb - okresowo korzystają ze stawu również łabędzie, dzikie kaczki, ale i bobry

Szkolenie_ochrona bioróżnorodności_Zagwiździe_2016 (9).jpeg
Śródlądowa wydma przy kompleksie zabytkowej Huty Żelaza

Szkolenie_ochrona bioróżnorodności_Zagwiździe_2016 (1).jpeg
Dzika ścieżka rowerowa nad rzeką Budkowiczanką