Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Budynek stacyjny PKP w Bukowo obiektem rejestrowym

Na wniosek Wójta Gminy Murów, Pana Andrzeja Puławskiego, powszechnie znany jako drewniana stacja PKP w Bukowo, budynek stacyjny w miejscowości Bukowo wraz z gruntem w granicach fundamentowania, został wpisany przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 22.02.2016 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego. W trakcie wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego stwierdzono, iż przedmiotowy budynek stacyjny, który zachował niezmienioną bryłę konstrukcję i wystrój elewacji, jest jednym z niewielu obiektów drewnianych tego typu. Z uwagi na wartości architektoniczno-stylistyczne i historyczne budynek stacyjny zakwalifikował się do objęcia go ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

Publikujemy opis zabytku (zakres ochrony) wg. Decyzji nr 248/2016 z dnia 22.02.2016 r. ws. wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego budynku stacyjnego w miejscowości Bukowo, gm. Murów:

„Budynek zbudowany w XIX w na planie prostokąta z ryzalitami Jednokondygnacyjny, drewniany o konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem pomiędzy  elementami konstrukcyjnymi deskowaniem z profilowanymi listwami przykrywającymi styki. Na ceglanej podmurówce, kryty dachem jednospadowym o wydatnym okapie wspartym na profilowanych kroksztynach, Otwory okienne prostokątne, stolarka drewniana ze  szprosami. W osi środkowej otwór wejściowy, w pozostałych osiach okna. Nad wejściem przedłużony okap dachu. Elewacja zachodnia o ścianie pełnej. Elewacja północna i południowa 2 osiowe z oknami, z wyjątkiem blendy w osi 1 elewacji południowej. Wnętrze podzielone na 3 pomieszczenia. Widoczne elementy konstrukcyjne dachu.”

Fotografie: Archiwum UG Murów

Budynek stacyjny_Bukowo_przed remontem.jpeg
Fotografia obrazuje stan techniczny stacji PKP przed pracami przeprowadzonymi społecznie przez mieszkańców sołectwa Bukowo.


Stan techniczny stacji PKP po intensywnych pracach przeprowadzonych przez mieszkańców wsi Bukowo.jpeg
Fotografia uwidacznia aktualny stan techniczny stacji PKP po intensywnych pracach rewitalizacyjnych kompletnie zdegradowanego budynku. Prace zostały przeprowadzone społecznie przez mieszkańców wsi Bukowo.


Zagospodarowanych teren przylegający do stacji PKP.jpeg
Widok na pomysłowo i gustownie zagospodarowany teren przylegający do stacji PKP.