Logo BIP Logo ePUAP
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Szkolenie odn. innowacji w przedsiębiortswach

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (UMWO) zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenia dot. przygotowania projektów planowanych do złożenia w ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach. Szkolenia odbędą się w 3 terminach, a mianowicie 18, 21 i 24.03.2016r. w Cenrum Szkoleniowo-Konferencyjnym (Ostrówek, UMWO), ul. Piastowska 14 w Opolu. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

Szkolenie skierowane jst do potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) w ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.

Zamieszczamy krótki wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR (wersja nr 10 przyjęty przez ZWO odnośnie działania 1.1.Innowacje w przedsiębiorstwach):

Cel szczegółowy 1: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw;

 1. budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
 2. finansowanie procesu powstawiania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.:
 •  badań naukowych i przemysłowych,
 • prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
 • linii pilotażowych,
 • działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
 • zaawansowanych zdolności produkcyjnych,
 • pierwszej produkcji

      3. wsparcie budowy, rozbudowy, zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo - rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, poprzez instrumenty finansowe.
 

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres:
Informacje w sprawie szkoleń dostępne są pod nr tel. 77 440 40 44 wew. 115.
Ilość miejsc ograniczona.

Więcej informacji na stronie organizatora: kliknij tutaj.
Link do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wersja nr 10 przyjęty przez ZWO: kliknij tutaj.