Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Program Rodzina 500+

Wójt Gminy Murów informuje, że jednostką wyznaczoną do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (500 plus) jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie znajdujący się przy ul. Wolności 10/1. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od 1 kwietnia 2016 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane na spotkania informacyjne dot. Programu „Rodzina 500+", podczas którego przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące wypełniania i przedkładania stosownej dokumentacji oraz funkcjonowania programu. W trakcie spotkań zostaną również udostępnione formularze wniosków. Spotkania odbędą się:

- dnia 29.03.2016r. (wtorek) w Starych Budkowicach w salce nad filią Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Ogrodowej 3 o godz. 16.30

- dnia 30.03.2016r. (środa) w Murowie w Publicznej Szkole Podstawowej przy ul. Wolności 22 o godz. 16.30

- dnia 31.03.2016r. (czwartek) w Zagwiździu w filii Gminnej Biblioteki Publicznej nad remizą OSP przy ul. Lipowej 11 o godz. 16.30
 

Od kiedy można składać wnioski o świadczenie wychowawcze?

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016, (czyli od momentu startu programu „Rodzina 500 plus”).

Ważne terminy dla rodziców

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Okres przejściowy dla gmin

Jeśli złożymy wniosek w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. GOPS będzie miał do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego.
 

Wnioski do pobrania od dnia 29.03.2016r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie,
ul. Wolności 20/1
tel.: 77 421 44 75

czynny: - pn od 800 do  1600, - wt – pt od 715 do 1515


W związku z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiono zakładkę dotycząca Programu „Rodzina 500+”.

W zakładce zamieszczono podstawowe informacje o świadczeniu wychowawczym, kontakty do jednostek realizujących ustawę, koordynatorów wojewódzkich oraz gminnych, a także inne informacje dla obywateli o programie.

Link do do przedmiotowej zakładki:
http://www.500plusopolskie.pl/

logo_500.jpeg